Van afval naar energie

De verwerking van zuiveringsslib verloopt nagenoeg energieneutraal, dankzij investeringen om zoveel mogelijk energie terug te winnen uit ontwaterd zuiveringsslib. Energieterugwinning is complex omdat er veel energie nodig is om het water uit het zuiveringsslib te halen.

We winnen energie terug met een hogedrukstoomturbine en een tegendrukturbine. Deze turbines produceren elektriciteit die we weer inzetten in het slibverwerkingsproces. Hiermee en met de door zonnepanelen opgewekte zonne-energie streven we naar een energieneutrale slibverwerking.