Van afval naar energie

Ons slibverwerkingsproces verloopt nagenoeg energieneutraal. We winnen zoveel mogelijk energie terug uit ontwaterd zuiveringsslib. Dit doen we met een hogedrukstoomturbine en een tegendrukturbine. Deze turbines produceren elektriciteit die we weer inzetten in het slibverwerkingsproces. Daarnaast wekken zonnepanelen energie op. Zo streven we naar een energieneutrale slibverwerking. Voor de toekomst onderzoeken we de mogelijkheden om restwarmte te leveren aan huishoudens en bedrijven.