Onze impact

Bij het verwerken van zuiveringsslib komen stoffen vrij die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. De uitgebreide rookgasreiniging van SNB zorgt ervoor dat de emissies in balans zijn in relatie tot de omgeving. We voldoen ruimschoots aan de eisen van Europese regelgeving, aan de eisen van het Activiteitenbesluit en aan de gestelde vergunningseisen. De intensieve reiniging van de rookgassen zorgt hiervoor.

 

Belangrijkste luchtemissies

 

Daarnaast gaat een deel van de CO2 uit de rookgassen sinds 2003 rechtstreeks als grondstof voor hoogwaardige kalkproducten naar de naastgelegen kalkproducent Omya. Ondanks dat we voldoen aan de wettelijke eisen, blijven we investeren in het verlagen van onze emissies. Zo willen we onze CO2-voetafdruk verder verlagen en andere emissies verder terugdringen.

 

Ontwikkeling fossiele vette co2-voetafdruk