SNB wil samen met SusPhos een unieke fosfaatfabriek bouwen

SNB heeft vergevorderde plannen om samen met de Nederlandse fosfaatrecycler SusPhos een unieke, innovatieve fosfaatrecyclingfabriek te bouwen. De installatie komt dan naast de slibverwerkingsinstallatie op het terrein van SNB op industrieterrein Moerdijk.    

Fosfaat is een waardevolle grondstof voor onder andere de wereldwijde voedselproductie. Het zuiveringsslib dat SNB verwerkt bevat fosfaat, dat na het slibverwerkingsproces nog aanwezig is in de reststof vliegas. Terugwinnen van dit fosfaat in de nieuw te bouwen recyclinginstallatie heeft tal van voordelen. Het beperkt uitputting van de wereldwijde fosfaatmijnen en het verlaagt de milieu-impact van fosfaatproductie. Ook is vliegas een schonere fosfaatbron dan fosfaaterts. Realisatie van de fosfaatrecyclingfabriek is dan ook een belangrijke stap op weg naar een circulaire afvalwater- en slibketen.

Grootschalige fosfaatrecycling uit afvalwater

Samenwerkingspartner SusPhos heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld voor het terugwinnen van fosfaat uit secundaire fosfaatbronnen zoals vliegas. Het bedrijf heeft voor zijn baanbrekend werk op het gebied van chemische grondstofterugwinning diverse onderscheidingen ontvangen, zoals de Hoogewerff Stimuleringsprijs en de CES Innovation Award. De technologie die SusPhos voor SNB wil inzetten is volgens CEO Marissa de Boer nog nergens in de wereld op grote schaal toegepast. “De fosfaatrecyclingfabriek van SNB gaat aantonen dat met onze technologie een gezonde business case is te maken van grootschalige fosfaatrecycling uit afvalwater”, aldus De Boer.

Een relatief simpel en robuust proces

Uniek aan de technologie van SusPhos is dat het een relatief simpel en robuust proces is, waarvoor slechts een beperkte hoeveelheid chemicaliën nodig is. Ook de benodigde energie is beperkt en er ontstaat geen zoute afvalwaterstroom. De nieuwe fabriek gaat fosforzuur en een product voor de constructieindustrie produceren. In een later stadium wordt bezien of terugwinning van metalen mogelijk is. De bouw van deze first-of-a kind recyclinginstallatie past in de circulaire visie en missie van SNB om grondstoffen terug te winnen uit zuiveringsslib.

Grootste producent van vliegas in Europa

SNB is de grootste slibverbrander van Europa en daarmee de grootste producent van vliegas uit zuiveringsslib. Volgens SNB-directeur Silvester Bombeeck kan het fosfaat uit de vliegas voorzien in de fosfaatbehoefte van circa 60% van de Nederlandse bevolking. “Met SusPhos hebben we een zeer innovatieve partner om dit mogelijk te maken. Het voorwerk voor het voor het eerst toepassen van deze innovatieve techniek is gedaan. We werken nu binnen een jaar het ontwerp van de fabriek en de business case helemaal uit. Vervolgens nemen de aandeelhouders van SNB en SusPhos een definitief investeringsbesluit. Als dat positief is en de vergunning binnen is, kunnen we met de bouw starten”, aldus Bombeeck.