SNB Magazine staat in het teken van circulaire innovatie

Onze samenleving moet in 2050 volledig circulair zijn. Dat vereist een ingewikkelde transitie aan de hand van circulaire innovatie in alle ketens. Circulariteit is een kernbegrip in de bedrijfsvoering van SNB. Dat is al zo sinds het ontwerp en de bouw van onze slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk, inmiddels ruim 25 jaar geleden.

Deze installatie speelt de komende jaren een cruciale rol in de transitie naar een circulaire afvalwater- en slibketen. Met slibverbranding slaan we verschillende vliegen in één klap. Het verwijdert voor mens en milieu kwalijke stoffen, zoals hormonen, zware metalen, medicijnresten en microplastics definitief uit de keten. Daarnaast winnen we waardevolle stoffen terug uit zuiveringsslib met ons verwerkingsproces.

Twee nieuwe recyclingfabrieken

Onze circulaire ambities zijn na 25 jaar groter dan ooit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze plannen voor de bouw van een fosfaatrecyclingfabriek en een stikstofrecyclingfabriek op Moerdijk. Beide grondstoffen zijn van vitaal belangrijk voor de productie van kunstmest en dus voor de wereldwijde voedselproductie. Ook als het gaat om het slibverwerkingsproces zelf zetten we steeds weer stappen die zorgen voor verdere verduurzaming ervan.

Circulariteit zit niet alleen verankerd in ons bedrijfsproces, het is de kern van waaruit we intensief samenwerken met overheden, bedrijven en kennisinstituten om alle circulariteitsambities te realiseren. Lees er meer over in SNB Magazine, dat dit keer volledig in het teken staat van circulariteit en innovatie.

Klik hieronder op de button om naar het magazine te gaan.

SNB Magazine

Lees het magazine