SNB verlaagt uitstoot nog verder met nieuwe rookgaswasser

SNB vervangt een ruim 25 jaar oude rookgaswasser van de slibverwerkingsinstallatie door een vernieuwd en efficiƫnter model. Dit als onderdeel van het permanent optimaliseren van de zo duurzaam en circulair mogelijke verwerking van rioolzuiveringsslib.

Bij het verwerken van rioolzuiveringsslib komen rookgassen vrij. Deze rookgassen bevatten nog allerlei uit het slib afkomstige stoffen zoals ammonia en metalen. Om te voorkomen dat die in de atmosfeer komen, gaan de rookgassen door een zogeheten rookgaswasser. Dat is een met pakkingen gevulde twintig meter hoge schoorsteen met een diameter van circa drie meter. Om aan nieuwe wetgeving te voldoen en in lijn met de missie van SNB om volledig circulair slib te verwerken is nu een eerste van de vier rookgaswassers op het terrein vervangen.

De rookgaswasser vangt verontreinigen af met waswater. De verwachting is dat de nieuwe wasser dat veel efficiƫnter doet, mede dankzij een tweede set pakkingen en een groter volume aan waswater. Uit emissiemeting aan het einde van de rookgaswasser moet blijken hoeveel effectiever deze nieuwe wasser is.

Tekst loopt door onder de video

Op basis van de specificaties van de nieuwe wasser haalt deze naar verwachting 75% meer ammonia uit de rookgassen. Als dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd gaat SNB ook de overige drie wassers vervangen. Deze verbeteringen passen binnen het bredere scala aan initiatieven die SNB onderneemt om de slibverwerkingsketen te verduurzamen. Naast het vervangen van de rookgaswasser werkt SNB onder andere aan het terugwinnen van fosfaat uit vliegas en onderzoekt SNB de mogelijkheden om stikstof terug te winnen uit afvalwater en meer energie uit het zuiveringslib.

Op de hoogte blijven van alle innovaties binnen SNB? Volg ons op LinkedIn of schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.