Jaarverslag SNB 2023: Nieuwe stappen naar een circulaire toekomst

SNB heeft het fundament voor een volledig circulaire afvalwater- en slibketen in 2023 verder verstevigd. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2023, een jaar waarin SNB aanzienlijke vooruitgang boekte op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Uitbreiding van de aandeelhoudersbasis

In 2023 verwelkomde SNB twee nieuwe aandeelhouders: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Waterschap Limburg (WL). Met deze uitbreiding heeft SNB nu zeven aandeelhouders, wat het fundament versterkt om verder te bouwen aan een circulaire afvalwater- en slibketen. Dit zorgt voor een bredere basis en gedeelde verantwoordelijkheid onder de aandeelhouders.

Innovaties en milieu-initiatieven

SNB blijft zich inzetten voor CO2-neutraliteit en heeft verdere stappen gezet om haar koolstofvoetafdruk te verkleinen. De samenwerking met Trees for All speelt hierin een belangrijke rol. Het afgelopen jaar werd de impact van deze samenwerking belicht in een speciale aflevering van het Tv-programma “3 op Reis,” waarin de voordelen van het ArBolivia-project in Bolivia werden getoond.

Daarnaast heeft SNB belangrijke stappen gezet in het terugwinnen van grondstoffen. Een pilotproject met PureGreen richt zich op het duurzame terugwinnen van stikstof uit afvalwater, met als doel dit om te zetten in groene meststoffen. Dit past binnen SNB’s strategie om materialen te hergebruiken en de milieu-impact te verminderen.

Operationele uitdagingen en verbeteringen

Hoewel SNB aanzienlijke vooruitgang boekte, bracht 2023 ook operationele uitdagingen met zich mee. De prestaties van de slibverwerkingsinstallatie bleven achter door diverse storingen. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft SNB organisatorische wijzigingen doorgevoerd, gericht op proces-, milieu- en onderhoudsverbeteringen.

Financiële en milieuprestaties

Ondanks stijgende kosten voor energie en grondstoffen, slaagde SNB erin om het verwerkingstarief lager te houden dan in 2022. Het bedrijf bleef zich richten op kostenbeheersing en efficiëntieverbeteringen, wat cruciaal was om het financiële landschap van 2023 te navigeren.

Vooruitblik naar 2024

SNB blijft zich inzetten voor de transitie naar een circulaire samenleving. “Monoverbranding blijft noodzakelijk zolang zuiveringsslib niet schoner wordt. Om de definitieve stap naar circulariteit te zetten, moeten we als samenleving grondstoffen continu en op grote schaal blijven terugwinnen.”

Het jaarverslag lezen? Je vindt het terug in de publicatie-sectie van deze website.