Van afval naar grondstoffen

Tijdens het slibverwerkingsproces ontstaan reststoffen. Hiervan hergebruiken we circa 95% als primaire en secundaire grondstoffen. Ook werken we aan het terugwinnen van het waardevolle nutriƫnt fosfaat voor toepassing in kunstmest. Ongeveer 5% van de reststoffen ofwel circa 0,03% van het zuiveringsslib kan niet hergebruikt worden en wordt gestort.

Zo winnen we ammonia terug uit afvalwater. We zetten ammonia vervolgens in voor het reinigen van rookgassen. Een deel van de rookgassen gaat naar het naastgelegen kalkbedrijf Omya, dat de CO2 hieruit inzet in het productieproces. Ook de asdeeltjes die we uit de rookgassen afvangen voeren we af voor hergebruik.

Een deel van de vliegas die na slibverbranding overblijft, wordt toegepast als secundaire grondstof/vulstof in onder andere betonsteen en asfalt. Het residu dat overblijft na indamping van afvalwater, bestaat voornamelijk uit zouten die worden hergebruikt in industrieel soda voor glasproductie.

We doen onderzoek naar terugwinning van fosfaat uit verbrandingsas. Fosfaat is van belang voor de voedselvoorziening (kunstmest) en een grondstof waarvan de voorraden eindig zijn.