Zuiveringsslib

Zuiveringsslib is een reststof die overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit afvalwater bevat veel stoffen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. In de zuiveringsinstallaties breken bacteriën een groot deel van deze stoffen via een biologisch proces af. Daarnaast hecht een deel van de vuilstoffen zich aan het biologische zuiveringsslib. Dit zuiveringsslib is het belangrijkste bijproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater. Het gezuiverde water gaat terug naar de natuur; het ontwaterde zuiveringsslib wordt met vrachtwagens naar SNB gebracht voor verdere verwerking.

Zuiveringsslib bevat energie, nuttige stoffen en water. Deze waardevolle elementen uit het zuiveringsslib hergebruiken we. Zo benutten we de energie uit het zuiveringsslib weer in onze eigen installatie. De nuttige stoffen die we uit het zuiveringsslib halen, zetten we in als mest- en hulpstoffen in de landbouw en afvalverwerking. Het water wordt gezuiverd en weer opgenomen in het milieu.

Het zuiveringsslib bevat daarnaast tal van stoffen, zoals zware metalen, hormonen, ziekteverwekkers, microplastics, medicijnresten en biologische verontreinigingen die schadelijk zijn voor mens en natuur. Een groot deel van deze stoffen vernietigen we tijdens het slibverwerkingsproces door middel van verbranding. Stoffen die we niet vernietigen, worden vanuit de reststoffen uit ons verwerkingsproces door onze ketenpartners zodanig gebruikt dat deze niet vrijkomen in het milieu.

Het is de missie van SNB om mens en natuur te beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken. En het is onze ambitie om een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren, samen met onze waterschappen en ketenpartners.

Bekijk deze animatie om te zien hoe SNB het zuiveringsslib verwerkt.

De ladder van Lansink – Circulaire ladder van SNB

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. Deze ladder bood ons inspiratie voor de circulaire ladder van SNB.