Zuiveringsslib

Zuiveringsslib is een reststof die overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit afvalwater bevat veel stoffen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. In de zuiveringsinstallaties breken bacteriën een groot deel van deze stoffen via een biologisch proces af. Daarnaast hecht een deel van de vuilstoffen zich aan het biologische zuiveringsslib. Dit zuiveringsslib is het belangrijkste bijproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater. Het gezuiverde water gaat terug naar de natuur; het ontwaterde zuiveringsslib wordt met vrachtwagens naar SNB gebracht voor verdere verwerking.

SNB verwerkt het zuiveringsslib door dit te verbranden. Hierbij worden stoffen als hormonen, medicijnresten en organische verontreiniging dat aanwezig is in het zuiveringsslib vernietigd. Bij de verbranding komt ook warmte vrij die wordt gebruikt voor het verwerkingsproces en grotendeels wordt omgezet in duurzame elektriciteit. De reststoffen uit de verbranding krijgen voor circa 95% een nuttige toepassing als bijvoorbeeld vulstof in de wegenbouw.

Het is de missie van SNB om mens en natuur te beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken. En het is onze ambitie om een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren, samen met onze waterschappen en ketenpartners.

Bekijk deze animatie om te zien hoe SNB het zuiveringsslib verwerkt.

De ladder van Lansink – Circulaire ladder van SNB

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. Deze ladder bood ons inspiratie voor de circulaire ladder van SNB.