Wat we doen

Vanaf de oprichting, ruim vijfentwintig jaar geleden, is SNB aantoonbaar vernieuwend in het duurzaam hergebruiken van afvalstoffen, het terugwinnen van energie uit zuiveringsslib en het steeds verder verkleinen van de milieuvoetafdruk. We zijn een cruciale schakel in de afvalwaterketen doordat we ongewenste stoffen in het zuiveringsslib vernietigen. Dit is hoe we dat doen:

Zuiveringsslib

Zuiveringsslib is een restproduct dat overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Meer over zuiveringsslib

Monoverbranding

SNB verwerkt zuiveringsslib door middel van monoverbranding, een bewezen betrouwbare en duurzame verwerkingsmethode.

Meer over monoverbranding

Van afval naar grondstoffen

Tijdens het slibverwerkingsproces ontstaan reststoffen. Hiervan hergebruiken we circa 95% als primaire en secundaire grondstoffen. Ongeveer 5% kan niet hergebruikt worden en wordt gestort.

Meer over van afval naar grondstoffen

Van afval naar energie

We verwerken zuiveringsslib nagenoeg energieneutraal. We winnen elektriciteit terug met turbines die stoom omzetten in elektriciteit, die we weer inzetten in het slibverwerkingsproces.

Meer over van afval naar energie

Onze impact

Bij het verwerken van zuiveringsslib komen stoffen vrij die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. SNB investeert voortdurend in het verder verlagen van emissies. De wettelijke eisen vormen daarbij ons startpunt, niet het eindpunt.

Meer over onze impact