Over SNB

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is in 1994 opgericht en in 1997 in bedrijf gegaan. SNB verwerkt zuiveringsslib voor waterschappen. Op jaarbasis verwerken we circa 410.000 ton ontwaterd zuiveringsslib. Dat is bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland. We hergebruiken de positieve stoffen in het zuiveringsslib en we verwijderen de negatieve stoffen. Dat doen we tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten. Hergebruik betekent dat we de aanwezige energie, meststoffen en metalen in het zuiveringsslib maximaal terugwinnen. Verwijderen richt zich op het onttrekken uit het milieu of vernietigen van negatieve stoffen in het zuiveringsslib zoals zware metalen, hormonen, ziekteverwekkers, medicijnresten, biologische verontreiniging en microplastics. Het is de ambitie van SNB om samen met onze waterschappen en ketenpartners een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren.

De verwerking van zuiveringsslib vindt 24 uur per dag, zeven dagen in de week plaats door middel van een solide proces in onze slibverwerkingsinstallatie op industrie- en haventerrein Moerdijk. Daarmee ontzorgen we onze waterschappen maximaal. Dit doen we al meer dan 25 jaar op een zo duurzaam mogelijke wijze en tegen de laagst mogelijke verwerkingskosten.

Download de corporate brochure of bekijk hieronder het filmpje over 25 jaar SNB, de ambities en de werkwijze.

Raad van commissarissen

Van links naar rechts:

Dhr. J.R.A.S.E. (Jan-Renier) Swinkels
Benoemd: 3 juni 2021

Dhr. mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel, voorzitter RvC
Benoemd: 17 december 2020

Mw. dr. ir. W.H.M. (Wenny) Raaijmakers
Benoemd: 3 juni 2021

Directie en management

Van links naar rechts:

Dhr. B. (Ben) de Vos
Functie: Manager Finance & Control

Dhr. S.F. (Silvester) Bombeeck RA MBA
Functie: Directeur

Dhr. R. (Ron) Roffel
Functie: Operationeel Manager

Onze organisatie

SNB heeft circa vijftig medewerkers in dienst. Hiervan is ongeveer de helft werkzaam in de afdeling procesvoering. Deze afdeling werkt in een volcontinue vijfploegendienst en verzorgt de aansturing van de slibverwerkingsinstallatie. Ongeveer vijftien medewerkers zijn werkzaam op de afdeling Technische Dienst, die zorgt voor het continu in bedrijf houden van de slibverwerkingsinstallatie. De rest van de organisatie bestaat uit de directie, het management en ondersteunend personeel.