Met duurzame slibverwerking naar een circulaire toekomst

We halen grondstoffen voor de bouw uit zuiveringsslib

We werken samen met de waterschappen aan hergebruik van fosfaat

We zijn als slibverwerker essentieel voor het continue zuiveren van afvalwater

We halen energie uit zuiveringsslib voor eigen gebruik

SNB_het_proces.svg SNB_het_proces_kleur.png

het proces

We verwerken zuiveringsslib van waterschappen en bedrijven volgens de bewezen duurzame en betrouwbare methode van monoverbranding.

wat we doen
SNB_toekomst.svg SNB_toekomst_kleur.png

onze strategie

Het is onze ambitie om een circulaire afvalwater- en zuiveringsslibketen te realiseren en daarmee mens en natuur te beschermen.

onze strategie
SNB_beeldmerk_circulair_zwart.svg SNB_beeldmerk_circulair_kleur.png

over SNB

We verwerken zuiveringsslib voor waterschappen en bedrijven op een zo duurzaam mogelijke wijze.

de organisatie

Fundament voor circulaire keten verder verstevigd

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2022. Dit was ook het jaar dat SNB 25 jaar actief is in het duurzaam verwerken van zuiveringsslib. Enkele andere onderwerpen in het jaarverslag 2022:

  • Ruimte om te innoveren richting een circulaire afvalwater- en slibketen
  • Bredere kring van aandeelhouders
  • Stijging verwerkingskosten door exceptionele stijgingen van energie en chemicaliĆ«nprijzen

Naar een zo circulair mogelijke afvalwater- en slibketen

We richten ons met innovatieve oplossingen op het realiseren van een zo circulair mogelijke afvalwater- en slibketen.

afvalwater

water

zuiveringsslib

slib

circulair proces

water

Werken bij SNB is werken aan een betere wereld

SIlvester Bombeeck

Directeur

Werken met volop vrijheid in een hecht team

Bij SNB werken we in een hecht team samen in een professionele organisatie aan een betere wereld. Met volop vrijheid en ruimte om zelfstandig te werken en jezelf te ontwikkelen.