Proeffabriek voor nieuwe natuurlijke plasticvervanger in bedrijf

Wel de voordelen van regulier plastic uit aardolie, maar niet de nadelen. Dat biedt de nieuwe natuurlijke plasticvervanger die wordt geproduceerd in de op 10 mei 2022 geopende demonstratiefabriek op het terrein van duurzaam energie- en hergebruikbedrijf HVC in Dordrecht.

Het nieuwe product wordt gemaakt uit natuurlijke reststoffen en is volledig biologisch afbreekbaar, zodat er geen microplastics in de natuur achterblijven. De natuurlijke plasticvervanger heeft verder de eigenschappen van regulier plastic. Zo is het sterk, licht, vormbaar en waterdicht. In de demonstratiefabriek kunnen geïnteresseerde bedrijven het nieuwe materiaal testen en in hun producten toepassen als alternatief voor plastic. De toepassingen zijn legio, van afbreekbare kweeknetjes en landbouwplastic tot zelfhelend beton.

Hoogwaardige grondstof uit reststromen

Het nieuwe materiaal is een illustratief voorbeeld van upcycling waarbij een hoogwaardige grondstof wordt gemaakt uit reststromen, zoals zuiveringsslib. De natuurlijke plasticvervanger ontstaat uit afvalwater. Daarin bevinden zich veel vetzuren. De bacteriën in de proeffabriek ‘vreten’ zich vol met deze vetzuren en zetten die om in een nieuw materiaal. Dit materiaal wordt gepurificeerd waarna poeder overblijft. Dit poeder is toepasbaar als natuurlijke plasticvervanger. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om na de demonstratiefase op te schalen en grotere installaties te bouwen en de natuurlijke plasticvervanger op de markt te brengen.

Bijdragen aan circulaire economie

De demonstratiefabriek is het resultaat van samenwerking tussen private en publieke partijen die willen bijdragen aan de circulaire economie. SNB steunt het initiatief met kennisontwikkeling, samen met onderzoeksinstituut Wetsus, TU Delft en AquaMinerals. De fabriek is na jarenlang onderzoek gerealiseerd door een samenwerkingsverband van de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en HVC.