SNB viert 25-jarig jubileum

Voor SNB is 2022 een bijzonder jaar. Al 25 jaar wordt er in Moerdijk op duurzame wijze zuiveringsslib verwerkt. Een jubileum dus, en dat betekent terugblikken, vooruitkijken, en vooral: feest!

De SNB’er die zijn geschiedenis kent, denkt wellicht dat het 25-jarig jubileum al een paar jaar geleden verstreken is. Immers, al in 1994 richtten de toenmalige Brabantse waterschappen Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) op. ‘Er werd een installatie gebouwd en die ging in 1997 voor het eerst zuiveringsslib verwerken. Dát moment vieren we nu’, zegt Silvester Bombeeck, directeur van SNB.

In die 25 jaar is er een hoop gebeurd en heeft SNB vele mijlpalen gepasseerd. ‘Denk aan het moment dat SNB voor het eerst groene stroom ging opwekken via een stoommotorinstallatie, in 2005’, zegt Bombeeck. ‘Of neem de koppeling met een buurbedrijf voor het afvangen van CO2 in 2004, of de toetreding van twee van onze waterschapklanten als aandeelhouders in 2009 en 2010. In 2013 realiseerden we onze eerste eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie in 2013. Met twee nieuwe hogedrukstoomketels en stoomturbines rond 2015 en de aanleg van een zonnepark in 2019 maken we inmiddels zo veel eigen energie dat we nagenoeg energieneutraal werken. En vorig jaar waren we in staat volledig CO2-neutraal te opereren.’

In die 25 jaar heeft SNB in totaal zo’n 10 miljard kilo ontwaterd zuiveringsslib verwerkt. ‘Dat is een imposante berg. Aanvankelijk dacht men dat de installatie na ongeveer 25 jaar niet meer nodig zou zijn. Maar innovatieve, duurzame technieken om zuiveringsslib te verwerken zijn tegen de verwachting in nog niet helemaal tot wasdom gekomen. Daarom blijven we de huidige installatie verbeteren om op termijn te kunnen innoveren naar een circulaire verwerking van zuiveringsslib. Zo zullen we ook de volgende 25 jaar een belangrijke rol blijven spelen in de Nederlandse afvalwaterketen.’

Trots

Silvester Bombeeck is in 2001 bij SNB in dienst getreden en is sinds 2019 directeur. Waar is hij, terugkijkend, nu het meest trots op? ‘Het eerste waar ik aan denk is toch dat we bij SNB zo’n hecht team zijn geworden, met hart voor de zaak. Veel medewerkers werken al meer dan 15 jaar bij ons, dat zegt toch veel. We hebben zelfs nog 9 medewerkers van het eerste uur in dienst. In het laatste onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers scoorde SNB een 7.5. Dat mag nog wel een 8 worden.’

Daarnaast noemt Bombeeck de continuïteit van het bedrijf. ‘In al die 25 jaar hebben we altijd voor onze klanten het zuiveringsslib kunnen ophalen en verwerken. Ook in de periode dat er krapte was op de slibmarkt. Afnamegarantie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We hebben geen incident gehad. Daarmee zijn we een betrouwbare partner voor de waterschappen.’

Tenslotte is Bombeeck trots op de duurzaamheidsambities van SNB. ‘Voor we begonnen, werd zuiveringsslib op het land uitgereden als meststof. Dat kon niet meer vanwege de zware metalen en daarom werd er gekozen voor verbranding. Nog later kwam er ook aandacht voor hormonen en medicijnresten in het slib. We hebben altijd voorop gelopen om onze milieu-impact te verlagen, door te streven naar maximale energie- en grondstoffenterugwinning en naar een CO2-neutrale verwerking.  Vorig jaar hebben we die ambities in onze missie verankerd: mens en natuur beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken.’

Kijkend naar de toekomst wordt vooral het streven naar circulariteit belangrijk. ‘We willen uiteindelijk naar een circulaire afvalwaterketen. Dat betekent dat zuiveringsslib weer volledig wordt hergebruikt. Dat vergt een ingrijpende redesign van de hele keten. Dat kan SNB niet alleen, dus de toekomst staat meer dan ooit in het teken van samenwerking met onze ketenpartners en waterschappen.’

Cirque Circulair

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is save_the_date_newsletter_snb_header_650x274_5_okt0.jpg

Maar een jubileum moet toch ook gevierd worden. Bombeeck: ‘Bij deze kan ik bekend maken dat we ons op 5 oktober 2022 kunnen verheugen op een optreden van Cirque Circulair. Er zijn al meer dan honderd mensen uitgenodigd.’

Je leest het goed: Cirque Circulair. Op het terrein van SNB in Moerdijk zal in oktober een circustent verrijzen. Er komt een heel programma met circusartiesten en sprekers. Ziet Bombeeck parallellen tussen SNB en het circus? ‘Jazeker. Net als acrobaten aan de trapeze moeten wij op elkaar kunnen vertrouwen. Iedereen weet wat hij moet doen en staat op de juiste plek. Net als clowns is het bij ons soms ook vallen en opstaan, bijvoorbeeld in de toch moeizame pogingen om fosfaat terug te winnen uit zuiveringsslib. Het circus moet zichzelf ook steeds opnieuw uitvinden; optredens met wilde dieren willen we vandaag de dag niet meer zien, bijvoorbeeld. Zo past ook SNB zich telkens weer aan in een veranderende wereld. Maar vooral geldt: circus is feest en wij hebben alle reden om feestje te vieren!’