HPR-status voor SNB en heeft zaken goed op orde

SNB heeft van haar verzekeraar de zogenaamde HPR-status gekregen. Dit betekent dat SNB de organisatie en installatie op het gebied van bedrijfscontinuïteit goed op orde heeft. HPR staat voor ‘Highly Protected Risk’.

De verzekeraar FM Global is een verzekeraar die wereldwijd opereert. SNB is er verzekerd tegen brand- en bedrijfsschade. ‘Stel dat er een machinebreuk of een brand in onze installatie optreedt’, zegt Silvester Bombeeck, directeur van SNB. ‘Dan zijn we verzekerd voor de herstelkosten, maar ook voor de gevolgschade.’

FM Global stelt strenge eisen aan het risicomanagement van de bedrijven die bij haar verzekerd zijn. De toekenning van de HPR-status geeft aan dat het risico op calamiteiten en uitval tot een minimum beperkt is. ‘We krijgen eens per jaar een inspectiebezoek van FM Global ingenieurs en dan lopen we gezamenlijk alles na’, zegt Bombeeck. Uit deze bezoeken komen verschillende aanbevelingen om de risico’s verder te beperken. ‘Denk aan het verbeteren van procedures om de kans op menselijk falen te verkleinen, het verplaatsen van vloeistoftanks om brandgevaar te beperken en het aanbrengen van sprinklers om de gevolgschade bij een brand te beperken. Zo’n inspectieronde is voor ons ook heel nuttig. FM kijkt toch met een andere bril naar de organisatie en installatie. Bovendien brengt FM waardevolle kennis in van wat zij geleerd hebben bij andere bedrijven. Het levert ook weleens een gezonde discussie op over welke maatregelen in de situatie van SNB van toegevoegde waarde zijn.’

Plechtigheid

Bombeeck is er trots op dat SNB in vijfentwintig jaar tijd nog nooit een schade heeft hoeven melden bij haar verzekeraar. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. ‘Bedrijfscontinuïteit is voor ons belangrijk. We willen immers zorgen voor een continue en betrouwbare verwerking van zuiveringsslib voor de waterschappen. Het verkrijgen van de HPR-status betekent dat het partnerschap tussen SNB en FM Global verder doorgezet wordt. Onlangs hebben we onze polis met drie jaar verlengd. In de huidige verzekeringsmarkt is een looptijd van een jaar op dit moment de standaard. Het laat zien dat wij onze zaken op orde hebben en dat geeft een goed gevoel.’ Mischa Grent, underwriting specialist bij FM Global in Amsterdam, hierover, ‘In 2016 is FM Global SNB gaan verzekeren. In de loop der jaren is een prettige samenwerking ontstaan die voor beide partijen voordelen heeft. Met onze technische ondersteuning heeft SNB  het risico op bedrijfscontinuïteit verder kunnen verkleinen. Voor ons betekent dat een lager risico op schades. Als FM Global kijken wij uit naar de verdere samenwerking met SNB, waarbij de focus gericht zal worden op het behouden van de HPR-status.’

De toekenning van de HPR-status vond plaats met een bescheiden plechtigheid op 22 augustus 2022, waarbij SNB ook een award overhandigd kreeg van FM Global.