Featured Video Play Icon
-

De werkzaamheden voor de realisatie van een zonnepark op het bedrijfsterrein van SNB op Moerdijk zijn gestart. Een braakliggend terrein van bijna 15.000 m2 wordt geëgaliseerd voor de plaatsing van zonnepanelen in de loop van dit jaar.

Energieneutrale slibverwerking

Met het benutten van deze vorm van alternatieve energie zet SNB de laatste stap naar het volledig energieneutraal verwerken van slib. Nu al draait de slibverwerkingsinstallatie nagenoeg energieneutraal. De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen bedraagt naar schatting 2,2 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van circa 660 huishoudens. De installatie is sinds 2017 volledig milieuneutraal, dus zonder belasting voor het milieu.

Bijdrage aan circulaire economie

SNB maakte in 2016 een spectaculaire slag op het gebied van efficiënt energieverbruik. Het was het eerste volledige jaar dat een nieuwe stoomturbine in bedrijf was. De door deze turbine opgewekte elektriciteit dekt, samen met eind 2016 in gebruik genomen tegendrukturbine, vrijwel volledige de elektriciteitsbehoefte van SNB af. Dat levert een substantiële en structurele bijdrage op aan de circulaire economie.

Verduurzaming slibeindverwerking

Met de aanleg van het zonnepark is een investering van 1,8 miljoen euro gemoeid. Die investering draagt bij aan de verdere verduurzaming van de slibeindverwerking en is binnen tien jaar terugverdiend. Daarmee verlaagt het project de totale kosten voor slibverwerking. Verder gaat SNB de elektriciteit die wordt opgewekt maar die niet nodig is voor slibverwerking terugleveren aan het net.

Energieneutrale samenleving in 2050

Voor de aanleg van het zonnepark hebben enkele bomen op het SNB-terrein het veld moeten ruimen. Om dit ruimschoots te compenseren heeft SNB honderd bomen laten planten op een plantage van de wereldwijd opererende stichting Plant-for-the-Planet. Deze stichting streeft naar een energieneutrale samenleving in 2050 door in totaal 1.000 miljard bomen extra te planten.