-

Met een positief besluit op de vergunningaanvraag voor plaatsing van zonnepanelen zet SNB een nieuwe stap in energieoptimalisatie van het slibverwerkingsproces. Voor deze vorm van opwekking van duurzame energie is bijna 15.000 vierkante meter bedrijfsterrein beschikbaar.

Ook financieel interessant

De daadwerkelijke plaatsing van de zonnepanelen wacht nu nog op een besluit over de aanvraag van overheidssubsidie en de uiteindelijke goedkeuring door de aandeelhouders van SNB. “We rekenen ook hiervoor op een positieve reactie”, zegt Luc Sijstermans, manager Proces en Milieu van SNB. “De totale investering in de zonnepanelen beloopt circa 1,8 miljoen euro. Met een terugverdientijd van negen jaar is dat ook financieel interessant. De elektriciteitsopbrengst wordt naar verwachting 2,2 miljoen kWh per jaar. Dat is ongeveer het jaarverbruik van 660 huishoudens.”

Volledig milieuneutraal

SNB heeft in de afgelopen jaren al veel aandacht besteed aan het optimaliseren van het energieverbruik. “De slibverwerkingsinstallatie draait al volledig milieuneutraal en dit jaar leveren we zelfs elektriciteit terug aan het net. Als illustratief voorbeeld van circulaire economie kijken we nu naar mogelijkheden voor alternatieve energievormen. De installatie van zonnepanelen is dan relatief het eenvoudigst te realiseren”, aldus Sijstermans.