-

Met een donatie laat SNB de wereldwijd opererende stichting Plant-for-the-Planet honderd bomen plaatsen op een plantage op het Mexicaanse schiereiland Yucatán. Daarmee compenseert SNB ruimschoots het verwijderen van een aantal bomen op het bedrijfsterrein op Moerdijk ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen.

Volledig milieuneutraal

De slibverwerkingsinstallatie van SNB draait volledig milieuneutraal en nagenoeg energieneutraal. Zo draait de installatie op zelf opgewekte elektriciteit waarvan een deel wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In het streven naar de inzet van alternatieve energievormen laat SNB op bijna 15.000 vierkante meter bedrijfsterrein zonnepanelen installeren. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend en SNB wacht nu op een formeel besluit van de aandeelhouders over de plaatsing. Het zonnepanelenpark gaat jaarlijks naar verwachting 2,2 miljoen KWh aan stroom opleveren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van 660 huishoudens.

Concentratie CO2 verminderen

Plant-for-the-Planet streeft naar een energieneutrale samenleving in 2050 met het planten van bomen. Die moeten de concentratie van CO2 voor een belangrijk deel verminderen. SNB onderschrijft dat streven, als illustratief voorbeeld van circulaire economie, van harte. Wereldwijd zijn meer dan 70.000 kinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar via de stichting actief om het planten van extra bomen te propageren. Sinds de oprichting in 2007 heeft Plant-for-the-Planet ruim vijftien miljard bomen geplant. Naar schatting staan er 3.000 miljard bomen op de hele wereld en er is ruimte voor 4.000 miljard bomen. De stichting heeft daarom als doelstelling in totaal 1.000 miljard bomen extra te planten.