page-image

SNB is in 1994 opgericht door de toenmalige vijf Noord-Brabantse waterschappen. De samenstelling van aandeelhouders is door fusies, toetreding en uittreding in de loop der jaren gewijzigd, maar het aantal is hetzelfde gebleven. De directie is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de vennootschap en staat de directie terzijde met advies. Binnen de RvC hebben de leden specifieke aandachtsgebieden; er zijn geen nadere taken verdeeld of commissies ingesteld. Naast een onafhankelijk commissaris hebben alle aandeelhouders een vertegenwoordiging in de RvC.


Organisatie

SNB heeft circa vijftig medewerkers in dienst. Hiervan is ongeveer de helft werkzaam in de afdeling procesvoering. Deze afdeling werkt in een volcontinue vijfploegendienst en verzorgt de aansturing van de slibverwerkingsinstallatie. Ongeveer vijftien medewerkers zijn werkzaam op de afdeling Technische Dienst, die zorgt voor het continu in bedrijf houden van de slibverwerkingsinstallaties. De rest van de organisatie bestaat uit de directie, het management en ondersteunend personeel.

 

snb_organogram

 

Aandeelhouders

De vijf aandeelhoudende waterschappen zijn:

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Scheldestromen

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het management en de algemene gang van zaken bij SNB.

Dhr. mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel, voorzitter RvC, extern lid
Benoemd: 17 december 2020
Overige functies:

 • Voorzitter RvC Saver
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging Eigen Huis
 • Eigenaar Van den Heuvel Corporate Counsel


Dhr. ir. H.P. (Hans Peter) Verroen, intern lid

Benoemd: 1 maart 2018
Overige functies:

 • Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta
 • Docent wiskunde te Breda
 • Lid gemeenteraad Bergen op Zoom

Dhr. W. (Wim) Stegeman, intern lid
Benoemd: 24 mei 2019
Overige functies:

 • Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Vechtstromen

Dhr. V.E.C. (Vincent) Lokin, intern lid
Benoemd: 24 mei 2019
Overige functies:

 • Lid (fractievoorzitter) Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel
 • Lid Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Bosgroep Zuid-Nederland

Dhr. ir. E. (Ernest) H.J.M. de Groot, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Overige functies:

 • Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas
 • Lid Algemeen Bestuur van Stichting Brabants Landschap
 • Lid Raad van Advies van IVN Brabant

Dhr. ir. G. (Gert) van Kralingen, intern lid
Benoemd: 22 juni 2015
Overige functies:

 • Lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Calvijn College
 • Bestuurslid van Maatschappij nijverheid en handel

 

Directie en management

Dhr. S.F. (Silvester) Bombeeck RA MBA
Functie: Directeur

Dhr. M.M. (Martin) L’Annee de Betrancourt
Functie: Bedrijfsleider

Dhr. Ir. L.F.J. (Luc) Sijstermans
Functie: Manager Proces en Milieu