page-image

SNB zoekt voortdurend naar innovatieve oplossingen en ideeën die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dat doet SNB zowel zelf als in samenwerking met andere partijen. Om dat te kunnen doen, volgt SNB de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van slibverwerking op de voet. SNB beschikt daartoe over een groot netwerk en is onder andere lid van de Vereniging Afvalbedrijven en gastlid van de DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall). Daarnaast is SNB betrokken bij diverse innovatieve projecten om de reststoffen uit slib en de slibverbranding nuttig in te zetten, en ook bij onderzoek naar nieuwe eindverwerkingstechnieken voor slib.