page-image

SNB zoekt voortdurend naar innovatieve oplossingen en ideeën die bijdragen aan het sluiten van de afvalwater- en slibketen: een circulaire keten. Dat doet SNB zowel zelf als in samenwerking met andere partijen. Om dat te kunnen doen, volgt SNB de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van slibverwerking op de voet. SNB beschikt daartoe over een groot netwerk en is onder andere lid van de Vereniging Afvalbedrijven en gastlid van de DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall). Daarnaast is SNB betrokken bij diverse innovatieve projecten om de reststoffen uit zuiveringsslib en uit de verwerking nuttig in te zetten als grondstoffen en bij onderzoek naar nieuwe eindverwerkingstechnieken voor zuiveringsslib. SNB is momenteel betrokken bij de ontwikkeling van de volgende innovatieve technieken:

Biodiesel uit zuiveringsslib

SNB is lid van de stuurgroep van een Europees onderzoeksproject dat de winning van biobrandstof uit zuiveringsslib onderzoekt. Het project, dat de naam TO-SYN-FUEL heeft, wordt in het kader van het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 uitgevoerd door diverse Europese bedrijven en kenniscentra. Het nieuwe procedé voor de productie is gebaseerd op de technologie Thermo Catalytic Reforming. Momenteel wordt een kleine proefinstallatie gebouwd.

Bioplastics

SNB ondersteunt het onderzoek van Wetsus naar het terugwinnen van bioplastics uit afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Fosfaatterugwinning uit vliegas

Samen met een collega-slibverwerker onderzoekt SNB de mogelijkheid van het terugwinnen van fosfaat uit vliegas. Dit onderzoek moet resulteren in een eigen opwerkingsinstallatie die naast fosforzuur, voor toepassing in kunstmest, ook ijzer terugwint. Het ijzer, in de vorm van ijzerchloride, is weer inzetbaar in het afvalwaterzuiveringsproces.

Sluiten waterkringloop

In samenwerking met een Duitse partner is onderzocht of het afvalwater uit de drogers en/of het gezuiverde water uit de biologische afvalwaterzuivering kan worden opgewerkt tot proceswater met behulp van onder andere membraanfiltratie en osmose. Uit het onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om uit het gezuiverde water proceswater te maken. Financieel is deze techniek echter nog niet haalbaar. SNB blijft de ontwikkelingen volgen op dit gebied gezien de circulariteit van deze toepassing.

Superkritisch vergassen

SNB brengt kennis in bij het project om via superkritisch vergassen zuiveringsslib te verwerken. Bij dit project zijn meerdere partners betrokken waaronder twee aandeelhouders van SNB. Inmiddels is een kleine proefinstallatie gebouwd waarmee de haalbaarheid van superkritisch vergassen nader wordt onderzocht.

Verlaging emissies

SNB onderzoekt met een ingenieursbureau en leveranciers de mogelijkheden om in de bestaande rookgasreiniging nieuwe innovatieve technieken toe te passen met als doel de luchtemissies verder te verlagen.