page-image

SNB zoekt voortdurend naar innovatieve oplossingen en ideeën die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dat doet SNB zowel zelf als in samenwerking met andere partijen. Om dat te kunnen doen, volgt SNB de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van slibverwerking op de voet. SNB beschikt daartoe over een groot netwerk en is lid van de Vereniging Afvalbedrijven en gastlid van het DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall).

SNB is betrokken bij diverse projecten om de reststoffen uit slib en de slibverbranding nuttig in te zetten en bij onderzoek naar nieuwe eindverwerkingstechnieken voor slib. Zo houdt SNB zich bezig met onderzoek naar de nuttige toepassing van as, indampzout en adsorbensmateriaal. De terugwinning van fosfaat uit de assen en het sluiten van de fosfaatketen is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is SNB betrokken bij projecten ten behoeve van de terugwinning van specifieke metalen uit de as en van de productie van bioplastic uit slib. Op het gebied van slibeindverwerking is SNB betrokken bij een project waarbij onderzoek gedaan wordt naar de mogelijke toepassing van superkritische vergassing van slib. En door een innovatieve optimalisatie van het stoomsysteem van de installatie kan SNB nagenoeg energieneutraal werken.