-

In Nederland reinigen 350 Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) het Nederlandse afvalwater. Waterschappen beheren deze RWZI’s. Jaarlijks produceren ze ongeveer 1.500.000 ton zuiveringsslib. Het fosfaatgehalte van het Nederlandse slib ligt rond de 30-40 gram per kilo droge stof. Door de juiste methode zou de Nederlandse waterschapswereld in totaal jaarlijks 10.000 ton fosfaat uit slib kunnen winnen.

30% van alle Nederlandse slib wordt verbrand bij SNB op industrieterrein Moerdijk. SNB verbrandde in 2013 433.000 ton slib. Het fosfaat in het slib wordt bij de verbranding geconcentreerd en komt dan in de as terecht in een concentratie van 200 gram fosfaat per kg as (20%) of circa 80 gram fosfor per kg as.

Voordeel van de terugwinning van fosfaat bij de verbrandingsinstallatie van SNB is dat zij hier al een kwart van al het fosfaat opvangen. Maar natuurlijk geldt: hoe meer verbrandingsinstallaties, hoe meer fosfaatterugwinning. Het terugwinnen van fosfaat bij de verbrandingsinstallaties hoeft niets te kosten, in tegenstelling tot terugwinning bij de RWZI’s of bij de toiletten. Integendeel, het kan zelfs geld opleveren. Als alle slibverwerkers overgaan op monoverbranding, kunnen zij in potentie bijna alle fosfaat uit het rioolwater terugwinnen.

 

Levering van slibverbrandingsas SNB

SNB sloot in 2007 een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst met fosforproducent Thermphos voor de levering van fosfaatrijk slibverbrandingsas. In 2012 leverde zij circa 50% van de asproductie aan Thermphos, die deze slibverbrandingsas gebruikte in haar productieproces. SNB kon op deze wijze de fosfaatproductie van 1,4 miljoen mensen hergebruiken. In 2013 ging Thermphos failliet. In februari 2015 heeft SNB een overeenkomst gesloten met het Belgische EcoPhos voor het terugwinnen van het fosfaat.