-

De begin dit jaar gestarte installatie van de tegendrukturbine voor SNB verloopt volgens schema. Tijdens de onderhoudsstop van de slibverwerkingsinstallatie, medio september, wordt de turbine aangesloten en in bedrijf gesteld.

Overcapaciteit stroom

Vanaf dat moment werkt SNB naar verwachting volledig energieneutraal. De tegendrukturbine genereert dan samen met de reeds functionerende stoomturbine meer elektriciteit dan SNB nodig heeft voor het slibverwerkingsproces. De overcapaciteit aan stroom gaat naar nutsbedrijf Delta.

Uniek energiebesparingsproject

De ingebruikname van de tegendrukturbine vormt de afronding van een voor de branche uniek energiebesparingsproject. Dat project startte met de aanleg in 2014 en ingebruikname in 2015 van twee hogedrukketels en een stoomturbine. Daarmee draait de installatie van SNB al nagenoeg energieneutraal. De hoeveelheid elektriciteit die SNB nu al produceert komt overeen met het stroomverbruik van 9.000 huishoudens. Als de tegendrukturbine eenmaal functioneert komt de elektriciteitsproductie overeen met het stroomverbruik van circa 11.000 gezinnen.

Innovatie en duurzaamheid

Het Nederlandse bedrijf NEWES, specialist in de aanleg van industriële installaties, verzorgt de installatie van de tegendrukturbine. Het energiebesparingsproject van SNB is vorig jaar internationaal bekroond vanwege de reikwijdte ervan op het gebied van innovatie en duurzaamheid.