- ,

Om een volcontinue installatie in bedrijf te houden, is slim en strak onderhoudsmanagement cruciaal. Bij SNB hebben we al vrij snel na de opstart van de slibverwerkingsinstallatie in 1997 zelf een onderhoudsmanagementsysteem opgezet. Uitgangspunt daarvan is uiteraard de fabriek zo optimaal mogelijk te laten draaien. We noemen dat Reliability Centered Maintenance, de betrouwbaarheid van de installatie staat centraal.

In het onderhoudsmanagementsysteem zijn alle onderdelen van de installatie, tot en met elk schakelaartje en pompje, met een uniek nummer opgenomen. Op basis van de kennis en ervaring van de medewerkers is een systeem ontstaan waarin we inschattingen maken voor de levensduur van de onderdelen. En of – en wanneer – we die bijvoorbeeld preventief vervangen. Die inschattingen maken we op basis van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, milieu en kosten. Het onderhoudsmanagementsysteem is overigens niet statisch, we nemen daar steeds nieuwe inzichten in op. Per onderdeel kan dat bijvoorbeeld meer, minder of geen onderhoud betekenen.

De beschikbaarheid van de installatie was in 2018 uitstekend met 92,6%. Die berekening maken we volgens een eenvoudige formule. Van het maximum aantal bedrijfsuren (365 x 24 voor elk van de vier lijnen) trekken we de verliesuren door gepland onderhoud tijdens de stops, en de verliesuren door storingen af. Die uitkomst delen we door het maximum aantal bedrijfsuren. De beschikbaarheid van de installatie lag in 2016 bijvoorbeeld op 88,4% en in 2017 op 89,9%.

Dat het onderhoudssysteem zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit de verwachting dat de technische levensduur van de installatie nog minimaal tot 2037 loopt. Dit terwijl de installatie in financiële zin al in 2026 is afgeschreven. Daardoor zal onze verwerkingsprijs van slib aanzienlijk afnemen. Dat is natuurlijk mooi nieuws voor de aandeelhouders en de belastingbetalers die in het gebied van deze waterschappen wonen.

Een mooi voorbeeld van de langere levensduurverwachting zijn de verbrandingsovens. Die zijn alle vier in de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd met onder andere nieuwe beplating en bemetseling. Dat was voor het eerst in de twintigjarige geschiedenis van SNB. Dit terwijl tijdens de bouw van de installatie de verwachting was dat de bemetseling van de ovens een levensduur van slechts enkele jaren zou hebben.

Karel Snijders
Hoofd Technische Dienst SNB