-

Fosfaat (P2O5) is een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van voedsel. Zowel mensen, dieren als planten hebben fosfaat nodig om te kunnen leven, want fosfaatverbindingen spelen een belangrijke rol in het DNA van mensen en in de energievoorziening van mensen, dieren en planten.

Fosfaattekort

De wereldwijde voorraad fosfaat raakt echter in snel tempo op. Er is wereldwijd slechts een beperkt aantal landen met fosfaatvoorraden en de meeste daarvan bevinden zich in politiek instabiele gebieden. Het fosfaattekort kan worden opgelost door fosfaat terug te winnen uit het zuiveringsslib van rioolwaterinstallaties. Mensen scheiden fosfaat namelijk weer uit via de ontlasting, waarna het via het riool in het zuiveringsslib terechtkomt. Na verbranding van het slib blijft fosfaat achter als één van de reststoffen.

Kunstmest

SNB is één van de koplopers als het gaat om het terugwinnen van het fosfaat uit slibverbrandingsas. Hiervoor werkt SNB samen met het Belgische bedrijf EcoPhos, dat een methode heeft ontwikkeld om de fosfaat uit de as terug te winnen als grondstof voor de productie van kunstmest van hoge kwaliteit. De nieuwe fabriek van EcoPhos is naar verwachting begin 2018 operationeel. Door het terugwinnen van fosfaat beperken we de afhankelijkheid van fosfaatimport van buiten Europa en dringen we het dreigende wereldwijde fosfaattekort terug.

CO2 en bioplastic

Fosfaat is niet de enige reststof die SNB nuttig hergebruikt. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van de as wordt al sinds jaar en dag grotendeels getransporteerd naar de ‘buren’ op het industrieterrein Moerdijk, kalkproducent Omya. Daarnaast werkt SNB samen met partners aan een pilot om het snel afbreekbare bioplastic te fabriceren uit het afvalwater.