-

SNB gaat het slibtransport naar de verwerkingsinstallatie op Moerdijk verder verduurzamen. De eerste stap is de aanleg van een parkeerplaats voor vrachtwagens op het terrein van SNB. Daarnaast wordt onderzocht of de vrachtwagens voortaan op milieusparende biodiesel kunnen gaan rijden.

Transportoptimalisatie

Twee transportbedrijven vervoeren jaarlijks 300 tot 350.000 ton ontwaterd slib van waterzuiveringsinstallaties naar SNB op Moerdijk. Dagelijks verzorgen ruim twintig vrachtwagens veertig tot vijftig ritten. Het aan te leggen parkeerterrein gaat ruimte bieden aan twaalf vrachtwagens en een parkeerplaats voor twaalf personenauto’s. Deze voorziening draagt bij aan transportoptimalisatie. Parkeren op het SNB-bedrijfsterrein betekent dat chauffeurs niet langer om hoeven te rijden naar hun transportbedrijf. Dat scheelt op jaarbasis aanzienlijk in kilometers en reistijd. Bovendien wordt het parkeerterrein met 24-uurs toezicht gedurende zeven dagen in de week veilig voor mens en materieel.

Dubbele tankvoorziening

Omschakelen van rijden op reguliere diesel naar biodiesel zou uit milieuoogpunt veel gewicht in de schaal leggen. In totaal gaat het om 900.000 liter biobrandstof per jaar. Onderzoek moet uitwijzen of zo’n omschakeling een reële mogelijkheid is. Anticiperend daarop heeft SNB inmiddels een vergunning gevraagd en gekregen voor een dubbele tankvoorziening waar de vrachtwagens boven een vloeistofdichte bak kunnen tanken vanuit een bovengrondse tankopslag van 50.000 liter biodiesel. Het ziet ernaar uit dat de vrachtauto’s niet hoeven te worden aangepast voor zo’n omschakeling. De beoogde biodiesel voldoet aan de EU-norm zodat alle bekende merken zonder problemen hiermee kunnen rijden.