-

SNB brengt haar jaarverslag over 2020 uit. Tegelijkertijd verschijnt ook weer een kortere publieksversie van het jaarverslag.

2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor SNB. “Dit was het jaar waarin we onze nieuwe strategie voor de periode 2021-2026 hebben vormgegeven, in het ondernemingsplan SAMEN NATUURLIJK BETER”, zegt directeur Silvester Bombeeck. “Ik ben daar blij mee, want met het ondernemingsplan geven we maximaal invulling aan onze missie: mens en natuur beschermen door zuiveringsslib optimaal te verwerken.”

Slib in 2020

Daarnaast lijkt het erop dat in 2020 voor het eerst de effecten zichtbaar werden van innovaties op de rioolwaterzuiveringsinstallaties; de Energiefabrieken en Grondstoffenfabrieken er worden opgezet. Bombeeck: “De hoeveelheid aangeleverd zuiveringsslib nam verder af. Toch was de totale hoeveelheid in 2020 nog hoger dan verwacht. Daarnaast zien we ook veranderingen in de samenstelling van het slib, die effect hebben op onze verwerking.”

SNB heeft zelf circa 417.075 ton zuiveringsslib verwerkt en circa 32.017 ton laten verwerken door externe partijen. Dat laatste was nodig omdat de beschikbaarheid van de slibverwerkingsinstallatie in 2020 achterbleef bij de verwachtingen. “Dat komt deels door de gewijzigde verhouding tussen energie en water in het zuiveringsslib, wat de prestaties van de installatie beïnvloedt, en deels door een aantal storingen en verstoppingen waar we vorig jaar mee te maken hadden.”

Innovatie

Ook werd er in 2020 weer volop geïnnoveerd. SNB blijft streven naar een energieneutrale verwerking van het slib. In 2020 is een onderzoek gestart om het rendement van de stoomturbines te verbeteren. Verder zijn er onderzoeken en aanpassingen gedaan om de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen.

Ook wil SNB meer fosfaat uit de vliegas gaan halen. De afgelopen tien jaar wist SNB circa 5.000 ton fosfaat terug te winnen, maar in potentie zou dit 2.600 ton per jaar kunnen zijn. “We hebben vorig jaar met andere partijen de haalbaarheid onderzocht van een fosfaatopwerkingsfabriek in Nederland”, zegt Bombeeck. “Dit onderzoek krijgt in 2021 een vervolg met een grootschalige proef. Op basis van de resultaten van deze proef zullen we gaan beslissen of zo’n fabriek er kan komen.”

Corona

2020 was natuurlijk ook het jaar van de coronacrisis. “De coronamaatregelen die we hebben getroffen, conform ons bedrijfscontinuïteitsplan, hebben ervoor gezorgd dat de verwerking, maar ook het onderhoud aan de installatie, ondanks de pandemie gewoon doorgingen in 2020. Dat is een pluim voor onze medewerkers en buitenfirma’s, die corona buiten de poorten van SNB hebben gehouden”, aldus Bombeeck.

Bekijk hier de online publieksversie van het jaarverslag 2020 »

of

Download het volledige jaarverslag 2020 van SNB in pdf »