-

SNB is een van de bedrijven die deelnemen aan een nieuwe pilot om industrieterrein Moerdijk via carpoolen beter bereikbaar te maken. Onder de naam Toogethr koppelt deze ridesharing app collega’s en medewerkers van deelnemende bedrijven die samen willen rijden op basis van locatie, werktijden en autobezit.

Praktisch en duurzaam

Industrieterrein Moerdijk is niet met openbaar vervoer bereikbaar, terwijl er circa vierhonderd bedrijven gevestigd zijn. Daarom broeden de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en werkgeversorganisaties regelmatig op mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren. Met name voor stagiaires en medewerkers zonder eigen auto is werken op Moerdijk vrijwel onmogelijk. Een auto delen is niet alleen praktisch maar draagt ook bij aan verduurzaming van het milieu.

Samen rijden belonen

De pilot Ridesharing loopt twee jaar. Het systeem beloont samen rijden met punten die inwisselbaar zijn voor artikelen uit een webshop. In totaal nemen nu zeven bedrijven deel aan de proef. Dat zijn behalve SNB onder andere Shell Moerdijk, CNC, ATM en het Havenbedrijf Moerdijk. Verwacht wordt dat meer bedrijven zullen aanhaken.

Openbaar vervoer op afroep

Andere varianten voor verbeteren van de bereikbaarheid van Moerdijk die de gemeente overweegt zijn het gezamenlijk gebruik van e-bikes en uitbreiding van het Bravoflex-systeem. Dat laatste is een proef met openbaar vervoer op afroep in de avonduren en weekenden rond industrieterrein Moerdijk.