-

Een cameraploeg van de Britse omroep BBC heeft begin februari het slibverwerkingsproces bij SNB in beeld gebracht. De opnamen en een interview met SNB-directeur Silvester Bombeeck zijn bestemd voor het programma People Fixing The World van BBC News World Service.

Slimme oplossingen voor milieuproblemen

De website van dit programma laat in korte videofilms en podcasts zien en horen hoe er wereldwijd slimme oplossingen voor milieuproblemen worden gevonden. “We ontmoeten mensen die de wereld leefbaarder maken en onderzoeken of hun oplossingen werken”, luidt de ondertitel van People Fixing The World.

Slibas als grondstof voor kunstmest

De Britse filmploeg was in Nederland om een reportage te maken over fosfaatterugwinning. Daarvoor zijn ook opnamen gemaakt bij een waterzuiveringsinstallatie en het Amsterdamse bedrijf ICL. Deze kunstmestproducent gaat fosfaat uit de slibas van SNB en afvalverwerker HVC gebruiken als grondstof voor fosfaathoudende meststoffen. Enkele jaren geleden zijn hiervoor uitvoerige tests uitgevoerd door ICL met behulp van 2.500 ton door SNB aangeleverde slibas. Op basis hiervan heeft ICL een geheel nieuwe installatie gebouwd. Zodra deze in bedrijf is gaan SNB en HVC een deel van hun assen leveren voor de kunstmestproductie. Daarnaast onderzoekt SNB verdere mogelijkheden om uit het volledige slibasvolume fosfaat terug te winnen waarbij gewerkt wordt aan het verkrijgen van zuiver fosfaat en de terugwinning van metalen uit de slibas.

Fosfaatketen sluiten

Wereldwijd dreigt een tekort aan de voor de productie van voedsel onmisbare grondstof fosfaat te ontstaan. Met het sluitend maken van de fosfaatketen via slibverbrandingsas ondersteunt SNB de circulaire economie.