-

SNB gaat met ingang van 1 januari 2017 het slib verwerken van Wetterskip Fryslân. Het gaat om een hoeveelheid van circa 63.000 ton slib van dit Friese waterschap per jaar. Dit slib wordt centraal ontwaterd in Heerenveen. Van daaruit gaat het op transport naar Moerdijk.

Europese aanbesteding

SNB verwerft deze opdracht voor een termijn van vijf jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens vijf jaar, met het winnen van de Europese aanbesteding die Wetterskip Fryslân hield. De te verwerken hoeveelheid slib uit Friesland bedraagt ongeveer een zevende van de totale verwerkingscapaciteit van SNB.

Groene energie

Directeur Marcel Lefferts van SNB is dan ook uitermate in zijn nopjes met het winnen van de aanbesteding. “Na de nieuwe opdracht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ook per 1 januari 2017, is dit de tweede grote opdracht. Daarmee compenseren we de toekomstige effecten op onze bedrijfsvoering die de energiefabrieken van drie aandeelhouders veroorzaken. Deze fabrieken halen via vergisting groene energie uit zuiveringsslib. Dat vermindert de hoeveelheid slib en de energie-inhoud van het slib dat de waterschappen ter verwerking bij ons aanleveren. Met deze nieuwe opdracht is de bezetting van onze verwerkingsinstallatie in principe voor de komende jaren gewaarborgd”, aldus Lefferts.

Duurzaamheidswensen

Wetterskip Fryslân bespaart met het nieuwe samenwerkingscontract de komende vijf jaar bijna twee miljoen euro, zegt secretaris-directeur Oeds Bijlsma van dit waterschap. “We hadden in de aanbestedingsprocedure een aantal duurzaamheidswensen opgenomen. Met de nieuwe eindverwerking beëindigen we het drogen van slib met aardgas in Heerenveen. SNB verwerkt het slib namelijk door het drogen en verbranding te combineren in een van de grootste èn milieuvriendelijkste installaties van Europa”, aldus Bijlsma.