-

Het transport van slib vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties naar SNB op Moerdijk wordt opnieuw aanbesteed. Duurzaamheid wordt een belangrijk gunningscriterium.

Jaarlijks vervoeren de huidige twee transporteurs in opdracht van SNB meer dan 350.000 ton ontwaterd slib van de aandeelhouders van SNB naar de verbrandingsinstallatie. “In de nieuwe Europese aanbesteding proberen wij door de juiste keuze van beoordelingscriteria aanbieders uit te dagen met duurzame transportoplossingen te komen op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals LNG of CNG. Met gas is niet alleen een CO2-reductie te realiseren, maar ook aanzienlijke reducties op het gebied van stikstofoxides en fijn stof. Nadat wij jaren geleden trendsetter waren met de introductie van EURO 6, proberen wij nu weer een grote stap te maken in de verdere verduurzaming van het transport”, zegt SNB-directeur Marcel Lefferts.

De gunning van het nieuwe transportcontract, dat voor zes jaar geldt met een aantal verlengingsmogelijkheden, vindt in juni 2016 plaats. Het nieuwe transportcontract moet op 1 januari 2017 ingaan.