-

SNB en afvalverwerker HVC kunnen vanaf medio 2018 slibverbrandingsas gaan leveren aan de fosfaatfabriek in Duinkerken van het Belgische bedrijf EcoPhos. Aanvankelijk was deze levering voorzien vanaf begin 2018.

Kunstmest uit slibas

Het gaat om de bouw van de tweede fase van de fosfaatfabriek in Noord-Frankrijk. EcoPhos gaat daar kunstmest produceren op basis van fosfaat uit de slibas van SNB en HVC. De bouw van de eerste fase verloopt volgens schema. In dat deel van de fabriek gaat EcoPhos diervoeder produceren uit laagwaardig fosfaaterts. De fabriek in Duinkerken wordt de eerste ter wereld die fosfaat op grootschalige, industriële wijze terugwint uit reststoffen.

Grondstof voor voedselproductie

Wereldwijd dreigt een tekort aan fosfaat, terwijl dit een onmisbare grondstof is voor de productie van voedsel. Fosfaat wordt geïmporteerd uit landen buiten Europa. Met de levering van slibverbrandingsas aan EcoPhos draagt SNB bij aan het beperken van de afhankelijkheid van import.

Circulaire economie

Bovendien ondersteunt het op deze manier sluitend maken van de fosfaatketen via slibverbrandingsas de circulaire economie. Ook vormt de fosfaatterugwinning vanaf medio 2018 een forse financiële besparing voor SNB en dus voor de aandeelhouders. De fabriek van EcoPhos in Noord-Frankrijk is verder van belang voor Duitsland, waar fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib over een aantal jaren verplicht wordt.