-

SNB brengt een publieksversie van haar jaarverslag 2019 uit in de vorm van een digitaal magazine. Naast een beknopt verslag van de inspanningen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid blikt SNB hierin ook vooruit.

Scherp handelen op kansen en bedreigingen

Zo signaleert SNB-directeur Silvester Bombeeck dat de omgeving waarin SNB opereert steeds dynamischer wordt. “De markt is volop in beweging. De ontwikkelingen in 2019, zoals het klimaatakkoord, de stikstofproblematiek en zorgen rondom de impact van zeer zorgwekkende stoffen, zullen in 2020 hun weerslag krijgen. Dit leidt tot kansen en bedreigingen waarop we scherp moeten handelen. Ons nieuwe ondernemingsplan gaat hiervoor de kapstok vormen”.

Maximale terugwinning van grondstoffen en energie

SNB heeft als bedrijf van en voor de waterschappen de ambitie om circulariteit te realiseren. Het jaarbericht vermeldt wat er op dit gebied is gerealiseerd in 2019. “Aan het eind van de afvalwaterketen begint voor SNB de slibketen. We dragen met ons slibverwerkingsproces bij aan schoon water, schone lucht en schone grond en streven naar een volledig circulaire afvalwater- en slibketen. Daarom staat in onze missie continuïteit in het verwerken van zuiveringsslib met maximale terugwinning van energie en grondstoffen centraal. Dit in combinatie met het minimaliseren van onze milieuvoetafdruk. In het verslagjaar 2019 werden reststoffen van ons verwerkingsproces voor maar liefst 97% weer ingezet als herbruikbare grondstoffen.”

Vrijwel onzichtbaar proces

Verder staat het jaarbericht 2019 stil bij de vitale rol die SNB vervult in de afvalwaterketen. “De coronacrisis maakt meer dan ooit duidelijk dat een ogenschijnlijk vanzelfsprekend en vrijwel onzichtbaar proces als het verantwoord zuiveren van afvalwater door de waterschappen een essentiële basisvoorziening is.”

Lees hier het magazine »