Privacy

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. SNB vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyregels zijn van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze website en social media.

We verzamelen gegevens die u aan ons levert en gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten. Wij verwerken een aantal gegevens van u om onze website technisch te beheren en gebruik te analyseren. Wij verwerken gegevens met als doel overeenkomsten met onze klanten uit te voeren. Wij houden gegevens bij om u een nieuwsbrief aan te bieden. U kunt u hiervoor afmelden via een link onder aan de nieuwsbrief of via info@snb.nl. Wij zijn actief op social media. Als u via social media contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen of om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres. Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzameld. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden, kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van tevoren om uw toestemming.

SNB treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar info@snb.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Het gaat om zogenoemde functionele cookies, die weinig of geen inbreuk maken op de privacy. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden: 1) om de website goed te laten werken en 2) om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen.

www.snb.nl maakt gebruik van Google Analytics, de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

We kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, we verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, dus ook niet voor commerciële doeleinden.

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken. Daarnaast is de informatie die we via de cookies verzamelen belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u toch dat www.snb.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet, is afhankelijk van welke browser u gebruikt.

Contact

Hebt u vragen over ons privacy- of cookiesbeleid, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@snb.nl.