-

In februari 2015 sloot SNB een overeenkomst met het Belgische bedrijf EcoPhos voor de terugwinning van fosfaat uit slibverbrandingsas.