Onze organisatie

SNB is in 1994 opgericht door de toenmalige vijf Noord-Brabantse waterschappen. De samenstelling van aandeelhouders is door fusies, toetreding en uittreding in de loop der jaren gewijzigd, maar het aantal is vooralsnog hetzelfde gebleven. De directie is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de vennootschap en staat de directie terzijde met advies. Binnen de RvC hebben de leden specifieke aandachtsgebieden. Er zijn geen nadere taken verdeeld of commissies ingesteld. De RvC bestaat uit 3 onafhankelijke commissarissen.

SNB heeft circa vijftig medewerkers in dienst. Hiervan is ongeveer de helft werkzaam in de afdeling procesvoering. Deze afdeling werkt in een volcontinue vijfploegendienst en verzorgt de aansturing van de slibverwerkingsinstallatie. Ongeveer vijftien medewerkers zijn werkzaam op de afdeling Technische Dienst, die zorgt voor het continu in bedrijf houden van de slibverwerkingsinstallatie. De rest van de organisatie bestaat uit de directie, het management en ondersteunend personeel.

Aandeelhouders

De zeven aandeelhoudende waterschappen zijn:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Vechtstromen
Waterschap Scheldestromen

Waterschapsbedrijf Limburg

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het management en de algemene gang van zaken bij SNB.

Dhr. mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel, voorzitter RvC
Benoemd: 17 december 2020

Mw. dr. ir. W.H.M. (Wenny) Raaijmakers
Benoemd: 3 juni 2021

Dhr. J.R.A.S.E. (Jan-Renier) Swinkels
Benoemd: 3 juni 2021

Directie en management

Dhr. S.F. (Silvester) Bombeeck RA MBA
Functie: Directeur

Dhr. M.M. (Martin) L’Annee de Betrancourt
Functie: Bedrijfsleider

Dhr. B. (Ben) de Vos
Functie: Manager Finance & Control

Dhr. ir. L.F.J. (Luc) Sijstermans
Functie: Manager Innovatie & Technologie