-

SNB heeft in 2019 meer slib verwerkt op jaarbasis dan in de drie jaren daarvoor. In totaal gaat het om 434.771 ton slib. Alleen in 2012 en 2015 verwerkte de installatie op Moerdijk meer zuiveringsslib. Daarnaast zette SNB in 2019 verdere stappen op het gebied van duurzaamheid.

Circulariteitsambitie

Dat blijkt uit het jaarverslag 2019. SNB-directeur Silvester Bombeeck zegt hierover: “SNB is een bedrijf van en voor de waterschappen. Net als de waterschappen hebben wij de ambitie om de afvalwater- en slibketen te sluiten. Deze ambitie heeft in 2020 verder vorm gekregen door onze CO2-voetafdruk te verlagen door de overstap te maken naar biodiesel voor ons transport. Daarnaast hebben wij in samenwerking met partners in 2019 een omvangrijk onderzoek naar het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib afgerond. Op basis van resultaten van dit onderzoek worden nu een aantal haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar het realiseren van een fosfaatterugwininstallatie in Nederland. In 2020 willen wij hierin definitieve keuzes maken.”

Kroon op proces energie-optimalisatie

Daarnaast zette SNB in het verslagjaar met de ingebruikname van het zonnepanelenpark een voorlopige kroon op het in 2015 gestarte proces van energie-optimalisatie. Dat proces begon met de plaatsing van twee hogedrukstoomketels en twee turbines voor het opwekken van elektriciteit. “Om SNB echt energieneutraal te maken zijn nog kleinere aanvullende maatregelen nodig, maar de grootste klus is geklaard”, stelt Bombeeck.

Balans in vraag en aanbod

De aanvoer van slib is in 2019 significant afgenomen ten opzichte van 2018, alleen nog niet in die mate die werd verwacht. “Wij wisten dat we in 2019 niet zelfstandig de gehele verwachte slibaanvoer konden verwerken. Daarom waren er afspraken gemaakt met andere verwerkers. Deze verwerkers konden door verschillende omstandigheden niet voldoen aan de afspraken. Dit en de hogere aanvoer heeft ons doen besluiten in 2019 op verantwoorde wijze het onderhoud aan diverse neveninstallaties door te schuiven naar 2020. Hierdoor konden we 434.711 ton verwerken. In Nederland is er nog steeds geen balans in vraag en aanbod op de slibmarkt. Verwacht wordt dat die er over enige jaren pas weer wel zal zijn, gezien de innovaties die momenteel plaatsvinden bij de waterschappen. Wij verwachten dat SNB in 2021 de aanvoer weer volledig zelf kan verwerken”, aldus Bombeeck.

Ogenschijnlijk vanzelfsprekend proces

SNB werkt in de afvalwater- en slibverwerkingsketen in de eerste plaats samen met de waterschappen om te komen tot optimalisaties. “We dragen met ons slibverwerkingsproces bij aan schoon water, schone lucht en schone grond. Zo vervullen we als eindstation van de afvalwaterketen een essentiële rol. De huidige coronacrisis benadrukt nog eens dat een ogenschijnlijk vanzelfsprekend en vrijwel onzichtbaar proces als het verantwoord zuiveren van afvalwater door de waterschappen een essentiële basisvoorziening is.”

Een roerig jaar

Op nagenoeg alle punten is in 2019 ten opzichte van 2018 het slibverwerkingsproces verbeterd. “We hebben niet alle scherp gestelde organisatiedoelstellingen kunnen halen. Desalniettemin ben ik zeer tevreden over de inspanningen van onze medewerkers en de samenwerking met de aandeelhouders, onze partners, onze leveranciers, etc. in een toch roerig afgelopen jaar voor onze organisatie. Deze inspanningen en samenwerking hebben van SNB een nog mooier en duurzamer bedrijf gemaakt.”

Download het jaarverslag 2019 »