-

Twee bedrijfstechnische impulsen zorgen ervoor dat de efficiency in het energieverbruik van de slibverwerkingsinstallatie in korte tijd gigantisch is verbeterd. Het eind is nog niet in zicht, want volgend jaar bereiken we met een derde ingreep hoogstwaarschijnlijk het punt dat de installatie volledig energieneutraal functioneert. Dat is een mooie mijlpaal in onze historie.

 

Deze grafiek brengt de drastische efficiencyslag fraai in beeld. In 2001 zijn we het verbruik en de productie van energie in kaart gaan brengen aan de hand van een zogenoemde energieverbruik-index. Goed te zien is dat de energie-efficiency gedurende tien jaar langzaam maar zeker steeds verder verbeterde. En eigenlijk geldt dat al sinds de ingebruikname van de installatie, twintig jaar geleden.

Het grote omslagpunt ligt in het jaar 2015. In 2014 is met de precisie van een openhartoperatie een nieuwe stoomturbine verwerkt in de installatie. Vervolgens is 2015 het eerste volledige jaar dat die turbine zijn heilzame werk deed, het omzetten van stoom in stroom. Dat jaar hoefden we nog maar een kwart in te kopen van de tot dan gebruikelijke hoeveelheid elektriciteit. Dit terwijl onze eigen elektriciteitsproductie bijna acht keer zoveel werd.

De verbetering van onze energieverbruik-index kreeg in 2017 nog eens een stevige impuls, met de ingebruikname van een tegendrukturbine. Met finetunen en tweaken presteren de turbines in 2017 nog beter, zodat de installatie nagenoeg energieneutraal werkt. Over het hele jaar gezien moesten we in 2017 nog 2% elektriciteit inkopen. Vanwege een storing is de HD-turbine in 2018 helaas korte tijd uit bedrijf geweest. Daardoor moest in dat jaar 9% elektriciteit worden ingekocht.

Het laatste zetje naar volledig energieneutraal opereren volgt dit jaar. De aanleg van een zonnepark op ons bedrijfsterrein is inmiddels gestart. Als de panelen eenmaal staan te glimmen in het zonlicht, levert de slibverbrandingsinstallatie meer energie op dan die verbruikt. Dat is een prettige gedachte, want de installatie is al enkele jaren milieuneutraal. We zetten dus een belangrijke stap naar milieupositief. Dat wil zeggen dat het proces van slibverwerking bijdraagt aan het milieu. Duurzaamheid is voor ons geen modewoord; het zit al sinds de eerste slib op Moerdijk werd verwerkt in ons hart en in onze genen.

Luc Sijstermans
Manager Proces en Milieu SNB

 

Bekijk dit onderdeel van het duurzaamheidsverslag (pag 36) »