Fosfaat is een onmisbare grondstof voor de productie van voedsel, maar we zijn grotendeels afhankelijk van import van fosfaat van buiten Europa. Daarom werkt SNB samen met het Belgische EcoPhos om fosfaat terug te winnen uit de as die overblijft na het verbranden van het slib. Zo draagt SNB bij aan het beperken van de afhankelijkheid van import.