SNB verwerkt zuiveringsslib zo duurzaam mogelijk. Zo worden de restproducten zoveel mogelijk hergebruikt. En na de ingebruikname van twee nieuwe hogedrukketels en een stoomturbine werkt SNB nagenoeg energieneutraal.