-

De verwerking van slib in de installatie van SNB op Moerdijk is een volcontinu proces. De slibverwerkingsinstallatie is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag in bedrijf. Om dan toch onderhoud te kunnen uitvoeren ligt het slibverwerkingsproces één keer per jaar enkele dagen volledig stil tijdens de zogenoemde 0-stop.

De slibverwerking vindt bij SNB over vier parallelle lijnen in vier ovens plaats. Dat maakt het mogelijk om elke lijn jaarlijks gedurende circa een week stil te leggen voor onderhoudswerkzaamheden. De overige drie lijnen blijven dan in bedrijf, zodat het slibverwerkingsproces gewoon door kan gaan. Om ook onderhoud te kunnen doen aan de utilities zoals luchtvoorziening en afvalwater ligt de volledige installatie jaarlijks enkele dagen stil. Overigens is voor die periode ook het jaarlijkse onderhoud aan één van de vier lijnen ingepland, zodat er in de praktijk vier onderhoudsstops per jaar plaatsvinden.

Dagelijks en correctief onderhoud

De voorbereiding van deze stops is in handen van Edwin Kooijman, maintenance engineer bij SNB. “Tijdens een stop zijn hier zestig tot tachtig technici van onze aannemers aan het werk voor specifieke onderhoudstaken. Dat komt neer op circa 3.000 extra manuren gedurende zo’n onderhoudsweek. We hebben zelf vijf onderhoudsmonteurs in dienst. Omdat tijdens een stop de drie overige lijnen gewoon doordraaien gaat het dagelijks en correctief onderhoud daaraan gewoon door”, aldus Kooijman.

Vissen in dezelfde vijver

Dat één man verantwoordelijk is voor de planning biedt volgens hem veel voordelen. “Ik heb het overzicht als het gaat om planning en afstemming. Daar voorkomen we mee dat zaken niet goed op elkaar aansluiten. We werken met een draaiboek waarin alle te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen. In overleg met onze leveranciers zorgen we voor een realistische planning. Dat betekent dat we ook kijken wanneer onderhoudsstops plaatsvinden bij omliggende bedrijven. Want we vissen allemaal in dezelfde vijver als het gaat om het inzetten van externe onderhoudstechneuten. Daar komt bij dat we graag met dezelfde monteurs werken die bij ons al jaren over de vloer komen. Die hoeven we niet meer wegwijs te maken.”

Slijtage van onderdelen signaleren

Een onderhoudsstop is volgens Kooijman ook een ideaal moment om een lijn van binnen en van buiten grondig te inspecteren. “We kunnen dan eventuele slijtage van onderdelen signaleren. We schatten dan in of acute vervanging nodig is, met als gevolg dat de stop een paar dagen langer kan duren, of dat we alleen het hoogstnoodzakelijke repareren en de vervanging een jaar later doen bij de volgende stop.”

Slibaanvoer is moeilijk te voorspellen

De vier stops staan doorgaans in het voor- en najaar gepland. “We proberen stops in de zomerperiode te voorkomen vanwege de temperaturen in de gebouwen en de verminderde beschikbaarheid van mensen. We streven ernaar stops te plannen in een periode dat de slibaanvoer laag is. In de afgelopen jaren is gebleken dat de aanvoer moeilijk te voorspellen is. Wel kunnen we in principe een geplande stop uitstellen als er onverwacht veel aanvoer van slib is. Dit in goed en reëel overleg met de aannemers. In zulke gevallen kunnen we terugvallen op de concullega’s om gebruik te maken van elkaars capaciteit. Dit kom je in andere bedrijfstakken niet snel tegen.”