-

Afvalwater van een slibverwerkingsinstallatie kan worden omgezet in proceswater voor dezelfde installatie. Dat blijkt uit de eerste resultaten van tests die het Duitse afvalverwerkingsbedrijf EEW uitvoert in de installatie van SNB op Moerdijk.

Inzet reststoffen als grondstoffen

EEW heeft zestien afvalverwerkingsinstallaties in Duitsland en een in Nederland en legt zich toe op het produceren van energie uit afval. Het bedrijf heeft vergevorderde plannen om vier nieuwe slibverwerkingsinstallaties te bouwen, drie in Duitsland en een in Nederland. Daarbij onderzoekt EEW mogelijkheden om het afvalwater niet te lozen, maar te hergebruiken als proceswater. De eerste tests hiervoor heeft het bedrijf bij SNB verricht, vanwege de ruime kennis en ervaring met monoverbranding en met het inzetten van reststoffen als grondstoffen. EEW werkt hiertoe samen met de Leibniz Universiteit uit Hannover.

Biologische zuiveringsinstallatie

De eerste resultaten van die tests zijn positief, zegt Luc Sijstermans, manager Proces & Milieu bij SNB. “In deze onderzoeksfase is effluent van onze biologische zuiveringsinstallatie verder gereinigd. De eerste resultaten zijn positief, de kwaliteit van het geproduceerde water is goed. Nu gaat EEW een volgende testfase in. Daarbij wordt onderzocht of ook het droogdampcondensaat direct kan worden omgezet in proceswater.”

Bijdragen aan circulaire economie

Doordat EEW de tests bij SNB kan uitvoeren, beschikt de Nederlandse slibverwerker straks over waardevolle informatie met betrekking tot de mogelijkheden voor het omzetten van afvalwater in proceswater. “We kopen jaarlijks circa 85.000 mindustriewater in voor het slibverwerkingsproces. Het zou natuurlijk mooi zijn als we dat op termijn kunnen besparen door afvalwater opnieuw in te zetten in het proces. De tests van EEW moeten uitwijzen of dit technisch haalbaar is en of het economisch realiseerbaar is. Dit past in ons continue streven naar mogelijkheden om nog meer bij te dragen aan de circulaire economie”, aldus Sijstermans.