-

Met de ingebruikname van een kleinschalige R&D-fabriek testen zes samenwerkende partijen vanaf april 2018 de mogelijkheden voor superkritisch vergassen van zuiveringsslib. Deze nieuwe technologie moet het mogelijk maken om maximaal energie en grondstoffen zoals fosfaat terug te winnen uit rioolwaterslib.

Onderzoeksproject Supersludge

Naast SNB werken onder andere STOWA en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel samen in het onderzoeksproject dat de naam Supersludge heeft gekregen. Doel van het project is het ontwikkelen van een beproefde methode voor slibverwerking die duurzaam is en kosten bespaart. De testinstallatie bevindt zich op de rioolwaterzuivering in Dinther van waterschap Aa en Maas. Gedurende een jaar wordt de installatie gevoed met zuiveringsslib van verschillende diktes en samenstellingen.

Grotere hoeveelheden

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt vervolgens beoordeeld of er in een later stadium een demo-installatie wordt gebouwd die grotere hoeveelheden slib kan verwerken. Uiteindelijk zou de nieuwe technologie kosten voor slibverwerking kunnen besparen doordat transportkosten wegvallen als de slibverwerking volledig op rioolwaterzuiveringen plaats kan vinden. SNB brengt als duurzame slibverwerker met name kennis en ervaring in bij het onderzoeksproject.

Hogere energieopbrengst

Bij superkritisch vergassen wordt biomassa, in dit geval dus rioolslib, bij een temperatuur van meer dan 600 ˚C en onder druk hoger dan 300 Bar direct omgezet in brandbare gassen. Bij deze zogenaamde superkritische omstandigheden is er geen verschil tussen vloeistof en gas. Hierdoor hoeft het water niet te worden verdampt. Doordat slib circa 76% water bevat scheelt dit heel veel verdampingsenergie. Daardoor is met deze methode wellicht een hogere energieopbrengst uit slib te realiseren tegen lagere kosten, terwijl ook grondstoffen als fosfaat en ammonium zijn terug te winnen. Naast slib zouden ook andere natte biomassastromen te vergassen zijn zoals GFT-afval en mest. In binnen- en buitenland worden verschillende initiatieven ontplooid voor verwerking van organische reststromen via superkritisch vergassen.