page-image
14 maart 2019 – In memoriam

Wij zijn geschokt en verdrietig door het overlijden van onze directeur Marcel Lefferts. Na een periode van ernstig ziek zijn, is hij op 5 maart 2019 overleden.

Marcel was vanaf het prille begin, juni 1994, als directeur betrokken bij de bouw en ontwikkeling van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Wij kunnen rustig stellen dat het realiseren van de missie van SNB voor hem zeer belangrijk was. Bij SNB kon Marcel zijn passies voor technologie, vernieuwen en zorg voor het milieu optimaal combineren. SNB was en is zijn ‘kindje’.

Vanaf het begin stond de ontwikkeling van SNB in het teken van het milieusparend verwerken van (communaal) zuiveringsslib tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dat begon voorzichtig met het nuttig hergebruik van reststoffen in bijvoorbeeld de wegenbouw. Ruim twintig jaar later wordt meer dan 95% van reststoffen uit slib nuttig hergebruikt en zijn wij op weg naar de 100%. Daarnaast is het verwerkingsproces in die jaren sterk verduurzaamd, zijn de emissies lager dan ooit en werkt SNB nagenoeg energieneutraal.

Een groot deel van deze successen is te danken aan de enorme gedrevenheid en het positivisme van Marcel om continu te blijven vernieuwen. Bij het bereiken van elke mijlpaal was hij alweer bezig met een volgend project. Elke keer legde hij de lat weer wat hoger in de vaste overtuiging dat het nóg beter kon. Met zijn kenmerkende ingehouden enthousiasme én gedegen fact-based onderbouwing van plannen, wist Marcel SNB steeds weer een stap verder te brengen. Het heeft ertoe geleid dat SNB al een illustratief voorbeeld van de circulaire economie was vóórdat deze term bij beleidsmakers in zwang kwam. Marcel was daar trots op, maar bleef altijd bescheiden over zijn en SNB’s prestaties.

Marcel was er een groot voorstander van om mensen binnen de organisatie hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen en zelfsturend zijn of haar taken te laten uitvoeren. Hij stond daarbij open voor meningen en ideeën vanuit de organisatie, om zo de juiste beslissing te kunnen maken voor SNB. Dit zorgde ervoor dat mensen zijn positieve bevlogenheid overnamen. Negativisme was niets voor Marcel. Ook niet toen hij ziek werd en werkte aan zijn herstel.

Wij hebben Marcel in al die jaren ook leren kennen als een echte familieman. Zijn gezin was zijn alles. Hij was enorm trots op zijn vrouw Monique, zijn dochters Merel en Juliet en zijn zoon Mathijs. Zij hebben inmiddels in besloten kring afscheid genomen van Marcel en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op natuurbegraafplaats De Hoevens in Alphen (NB).

Marcel werd 61. We proberen ons te troosten met de gedachte dat hij in zijn werkzame leven bij SNB heel veel bereikt heeft. Marcel was en is voor ons een voorbeeld. Wij zullen het werk bij SNB in zijn geest voortzetten. Maar wat zal hij gemist worden.

Commissarissen, management en personeel
N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

 

Condoleanceregister

Marcel is op woensdag 13 maart overeenkomstig zijn wens in besloten kring begraven op natuurbegraafplaats De Hoevens in Alphen (NB).

Voor Marcel hebben we een condoleanceregister gepubliceerd waar u eventueel een persoonlijke blijk van medeleven kunt achterlaten. Dit register zal later aan de familie worden overgedragen.

Laat een condoleance achter »