-

Het Landbouweconomisch Instituut (LEI) van Wageningen UR heeft een economische verkenning gemaakt van de kansen en mogelijkheden van terugwinning van fosfaat.