-

Wat gaat de toekomst brengen? Hoe speelt SNB in op alle innovaties in de afvalwater- en slibketen? Welke ambities hebben we? Vragen die allemaal een plek hebben gekregen in het nieuwe ondernemingsplan 2021-2026 SAMEN NATUURLIJK BETER.

Innovatieve scout

De nieuwe editie van het digitale magazine SNB.CIRCULAIR staat volledig in het teken van die ambities en de strategie van SNB voor de komende jaren. Zo gaat SNB als een innovatieve scout alternatieve verwerkingsmethoden voor zuiveringsslib nader onderzoeken en eventueel ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat de huidige installatie voor thermische slibverwerking op Moerdijk niet het eeuwige leven heeft.

Excellente dienstverlener

Verder gaat SNB zich als excellente dienstverlener aan waterschappen richten op het verder minimaliseren van de milieubelasting van het slibverwerkingsproces. Dit moet worden gerealiseerd via maximale energie- en CO2-reductie in combinatie met een minimaal gebruik van hulpstoffen en maximale terugwinning van grondstoffen. Dit komt voort uit de intrinsieke motivatie van SNB om als beschermer van mens en natuur zuiveringsslib zo duurzaam mogelijk te verwerken. Daarnaast is dit ook van belang met het oog op te verwachten strengere overheidseisen op dit gebied.

Duurzame ketenbouwer

Ook onderzoekt SNB als duurzame ketenbouwer samen met ketenpartners de mogelijkheden voor de bouw van een fabriek voor de terugwinning van fosfaat uit de verbrandingsas die overblijft na de slibverwerking. Dit pas in het streven van SNB en de waterschappen om een circulaire afvalwater- en slibketen te kunnen realiseren. Met de fosfaatfabriek kan de Nederlandse fosfaatbalans met circa 30% verbeteren. Het terug te winnen fosfaat kan onder andere worden ingezet voor de productie van kunstmest.

Idealist, Willie Wortel en ondernemer

In de nieuwe, vijfde editie van SNB.CIRCULAIR komen diverse interne en externe experts aan het woord over de ambities van SNB en het Ondernemingsplan 2021-2026. Zo gaat Frank van den Heuvel, eind 2020 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNB, in op de rol van SNB als oplosser van een maatschappelijk vraagstuk. Hij is positief over de samenwerkingsambities van SNB want “noblesse oblige”. SNB is idealist, Willie Wortel en ondernemer. Duurzaam, solide en met partners”.

Transitie naar circulaire keten

Lenny van Klink van adviesbureau Rebel belicht in het digitale magazine de onmogelijke spagaat waarin de Nederlandse afvalsector zich bevindt. Hij bepleit intensievere samenwerking op nationaal niveau om de transitie te kunnen maken naar een circulaire economie. “Je hebt elkaar nodig als je wilt optimaliseren.”

Vernieuwing is noodzakelijk

Voorzitter Peter Verlaan van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders signaleert dat SNB veel duurzamer is dan ooit verwacht. De toekomst van de Nederlandse slibmarkt draait volgens hem om innovatie. Vernieuwing is noodzakelijk voor het bevorderen van duurzaamheid, meer wendbaarheid en flexibiliteit. Tegelijk moet het de huidige kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de bestaande verwerkingsinstallaties verminderen, stelt Verlaan.

Lees hier editie #5 van SNB.CIRCULAIR »