-

SNB verwerkt tot eind 2020 het slib van de locaties Kruiningen en Bergen op Zoom van aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer. Het gaat om een jaarlijkse hoeveelheid van circa 5.000 ton slib.

Dit nieuwe contract is het derde dat SNB in korte tijd in de wacht sleept. Eerder werden handtekeningen gezet onder nieuwe opdrachten voor de verwerking van slib van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en van Wetterskip Fryslân.

Erwin Warnier, afvalstroommanager SUEZ Nederland en Marcel Lefferts, directeur SNB.
Erwin Warnier, afvalstroommanager SUEZ Nederland en Marcel Lefferts, directeur SNB.

Bedrijfszekerheid en continuïteit

Directeur Marcel Lefferts van SNB sloot het contract voor de slibverwerking van het aardappelverwerkingsbedrijf met SUEZ Nederland, dat verantwoordelijk is voor het afvalstoffenmanagement bij Lamb Weston/Meijer. SUEZ is gespecialiseerd in duurzaam afvalstoffenmanagement en ondervond steeds meer problemen bij de afzet van slib in België. In SNB vond het bedrijf de gewenste partner die naast bedrijfszekerheid en continuïteit ook een duurzame oplossing biedt voor de verwerking van slib.

Waarborg voor bezetting

SNB compenseert met de nieuwe contracten de gevolgen die zogenaamde energiefabrieken van aandeelhouders hebben op de bedrijfsvoering. “Deze fabrieken halen via vergisting groene energie uit zuiveringsslib. Dat vermindert de hoeveelheid slib die deze waterschappen jaarlijks ter verwerking bij ons aanleveren. De nieuwe opdrachten waarborgen de bezetting van onze verwerkingsinstallatie voor de komende jaren”, aldus Lefferts.

Acceptatieprocedure

De procedure voor acceptatie van het slib van het aardappelverwerkingsbedrijf, inclusief onder andere analyse, bemonstering, visuele inspectie en proefvrachten, is inmiddels doorlopen. De verwerking start eind september, na de reguliere onderhoudsstop.

Bewaren

Bewaren