-

De Raad van Commissarissen van SNB heeft per 3 juni 2021 een nieuwe invulling gekregen. Tijdens de vergadering van aandeelhouders werden twee nieuwe commissarissen benoemd en traden de commissarissen afkomstig van de aandeelhouders af. Hiermee is een volledig onafhankelijke Raad van Commissarissen ontstaan. De nieuwe raad stelt zich hieronder voor.

Frank van den Heuvel

Frank van den Heuvel (1965) is sinds december 2020 al voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNB. “Het is heel goed dat SNB vanuit de wens tot professionalisering de raad anders gaat organiseren. Er zaten altijd bestuurders van de waterschappen in, maar zij zijn ook de aandeelhouders van SNB. Die verschillende rollen zijn potentieel verwarrend. Straks zijn de aandeelhouders gewoon de aandeelhouders en de commissarissen de commissarissen.”

Van den Heuvel is zelfstandig adviseur op gebied van public affairs, toezicht en governance. Hij was daarvoor onder andere werkzaam bij TNO, energie- en afvalbedrijf Delta en het bankwezen. Ook is hij publicist en schreef hij vele artikelen, essays en columns voor kranten en vakbladen.

“Al mijn activiteiten hebben te maken met de driehoek bedrijfsleven, maatschappij en politiek. Dat is ook precies het speelveld van SNB. De regelgeving verandert, we moeten de juiste investeringen doen, het bedrijf heeft een belangrijke maatschappelijke rol, met name op het gebied van duurzaamheid. De uitdaging is om daar op een zakelijk goede manier mee om te gaan.”

De belangrijkste rol van de commissaris is volgens Van den Heuvel adviseren en meedenken met de directie van SNB. “Het gaat erom de bestuurders sterker te maken.”

 

Wenny Raaijmakers

Op dit moment is Wenny Raaijmakers (1971) fabrieksmanager voor geneesmiddelbedrijf MSD in Oss. Binnenkort zal de fabriek worden afgesplitst en onder de oude, bekende naam Organon verder gaan met Raaijmakers als directeur.

Het commissariaat bij SNB wordt Raaijmakers’ eerste. “Ik kreeg wel vaker verzoeken, maar heb nooit eerder “ja” gezegd. Waarom nu wel? Ik heb het ondernemingsplan met de strategie voor de komende jaren gelezen en concludeerde dat SNB een heel interessante organisatie is. Niemand staat er bij stil wat er met het afvalwater gebeurt nadat je de douche uitdraait, maar de maatschappelijke rol van SNB is vreselijk belangrijk.”

Raaijmakers werd verder geprikkeld door de duurzaamheidstrategie van SNB om energieneutraal en circulair te gaan opereren. “Dat betekent dat er allemaal spannende keuzes gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld: welke investeringen ga je doen rond de slibverwerkingsinstallatie? Bij zulke beslissingen moet je echt een perspectief op de lange termijn innemen. Ondertussen gaan de technologische ontwikkelingen gewoon door. Dat is een intrigerend vraagstuk.”

Raaijmakers heeft veel ervaring met het runnen van een productieorganisatie. “Ik heb natuurlijk geen bijzondere ervaring met de verwerking van zuiveringsslib, maar wel affiniteit met technologie in brede zin en ik heb een gezond boerenverstand op het gebied van personeelsmanagement en financiën. En ik durf alle vragen te stellen. Ik heb al een rondleiding door de installatie gekregen en zie er naar uit om binnenkort meer medewerkers van SNB te gaan ontmoeten.”

 

Jan-Renier Swinkels

Twintig jaar werkte Jan-Renier Swinkels (1962) in het familiebedrijf Swinkels Family Brewers, de brouwerij waar onder andere Bavaria wordt gemaakt. De laatste twaalf jaar was hij CEO. Nu omschrijft hij zichzelf als professioneel toezichthouder: hij bekleedt diverse commissariaten en is lid van meerdere raden van advies.

Hoe komt iemand van de wereld van het bier in de wereld van het zuiveringsslib terecht? “Ik houd er van om nieuwe dingen aan te pakken en een andere omgeving op te zoeken. Van huis uit ben ik ’technoloog’, ik begrijp hoe waterzuivering werkt, en SNB intrigeerde me omdat het zo’n bijzondere organisatie is. Opgezet door en werkend voor de waterschappen, maar ook met een grote maatschappelijke relevantie. Met daarbij een sterke focus op duurzaamheid, waar ik me helemaal in kan vinden. Bij Swinkels heb ik me ook al jarenlang sterk gemaakt voor duurzame productie van onze bieren.”

De traditionele taak van de commissaris is volgens Swinkels de bestuurders advies te geven – gevraagd en ongevraagd. “Dat klinkt misschien te afstandelijk; vandaag de dag ben je als commissaris vooral sparringpartner van de directie. Er is veel te doen in de wereld van waterzuivering. Je moet nadenken over de stappen die je wilt nemen, hoe er naar je gekeken wordt en je moet er ook voor zorgen dat je de zaken financieel en kwalitatief op orde hebt. Ik heb er veel zin in om hier mijn rol in te spelen.”