-

Er zit iets waardevols in je toiletpot en dat kan de aarde helpen. Een videoclip met deze titel is sinds maart te zien op de website van het programma People Fixing The World van BBC News World Service.

Oneindige bron

In drie minuten brengt het filmpje van de Britse omroep de inspanningen in beeld van Nederlandse organisaties om fosfaat terug te winnen uit rioolwater en slib. Uitgelegd wordt dat de fosfaathoeveelheid in fosfaatmijnen, belangrijk voor de voedselproductie, eindig is. En dat juist het menselijke afval dat dagelijks in het riool verdwijnt een oneindige bron is van deze waardevolle stof. Ieder mens produceert op die manier een halve kilo fosfaat per jaar.

Waardevolle grondstof

Zo is te zien hoe met behulp van fosfaat uit afvalwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort de meststof struviet wordt gemaakt. Op locatie bij SNB vertelt directeur Silvester Bombeeck dat het fosfaatrijke vliegas, dat overblijft na verwerking van rioolslib, nu nog hoofdzakelijk als vulstof wordt gebruikt voor asfalt en beton. Hij voorziet dat de menselijke afvalstof een waardevolle grondstof kan zijn, nu slimme oplossingen worden onderzocht om het fosfaat uit het vliegas te halen en te gebruiken voor kunstmest.

Oplossingen voor milieuproblemen

Het BBC-programma laat op de website in korte videofilms en podcasts zien en horen hoe er wereldwijd slimme oplossingen voor milieuproblemen worden gevonden. “We ontmoeten mensen die de wereld leefbaarder maken en onderzoeken of hun oplossingen werken”, luidt de ondertitel van People Fixing The World.

 
Bezoek de website »