Zonnepark maakt verwerking slib (bijna) energieneutraal

Voor de verwerking van rioolwaterzuiveringsslib is veel energie nodig. SNB streeft naar een volledig energieneutrale verwerking van het slib. Met het eigen zonnepark is een belangrijke stap gezet op weg naar dat ultieme doel.