Video: prominente rol voor slibverwerking in sluiten fosfaatketen

Met het uitbrengen van een ruim drie minuten durend videofilmpje belicht het Europese samenwerkingsverband Phos4You het werken aan oplossingen voor het sluiten van de fosfaatketen in de westerse wereld. De video laat zien dat terugwinning van fosfaat uit rioolwater en zuiveringsslib hier substantieel aan bijdraagt.

Twee Nederlandse partners

SNB en HVC zijn de twee Nederlandse partners in de netwerkorganisatie Phos4You, waarin verder elf bedrijven en kennisinstituten uit diverse Europese landen samenwerken. SNB en HVC hebben samen een capaciteit hebben van circa 0,75 miljoen ton slibkoek. Dat is  ongeveer de helft van het slib dat in Nederland wordt geproduceerd. Het Duitse waterschap Lippe Verband coördineert de kennisuitwisseling die zich voornamelijk richt op terugwinning en recycling van fosfaat uit afvalwaterzuiveringsinstallaties en slibverwerking.

Doel is 90% hergebruik

Doelstelling is om binnen tien jaar 90% van het fosfaat te hergebruiken dat nu nog grotendeels verloren gaat. Het project onderzoekt de haalbaarheid van fosfaatrecycling in de diverse ketens en is in 2017 gestart. Phos4You moet bevorderen dat technieken voor fosfaatrecycling die nu nog vooral op laboratoriumschaal bestaan daadwerkelijk in de praktijk gaan functioneren.

Productie van kunstmest

SNB en HVC monitoren in het kader van Phos4You de kwaliteit van de slibas die overblijft bij slibverwerking. Beide verwerkers gaan slibas leveren aan de firma EcoPhos als fosfaatgrondstof voor de productie van kunstmest en veevoeder. EcoPhos plant in Noord-Frankrijk de bouw van de eerste fabriek ter wereld die op grootschalige industriële wijze fosfaat gaat terugwinnen uit reststoffen. Daarmee maken SNB en HVC de belangrijkste fosfaatketen sluitend. Bovendien zorgt de levering van de reststof slibas voor een structurele financiële besparing.

Verplichte terugwinning

In Duitsland is fosfaatterugwinning uitzuiveringsslib vanaf 2029 verplicht. Daar wordt een capaciteitsuitbreiding gepland van circa 2,4 miljoen ton slibkoek per jaar door de bouw van nieuwe mono-verbranders. Deze nieuwe installaties zijn vergelijkbaar met de installaties van SNB en HVC.

De Engelstalige videofilm van Phos4You is hier te zien.

In deze vlog vertelt SNB-directeur Marcel Lefferts meer over fosfaat, het goud van de toekomst.