SNB heeft de ambitie om volledig CO2-neutraal te opereren. In de afgelopen jaren heeft SNB de CO2-voetafdruk kunnen verkleinen. Voor zover SNB nog niet in staat is CO2 te reduceren en/of af te vangen wordt een deel sinds 2021 gecompenseerd met steun van Trees for All. Het populaire tv-programma 3 op Reis heeft nu een speciale aflevering gemaakt over het project ArBolivia van deze stichting in Bolivia.

In de aflevering bezoekt presentatrice Dzifa Kusenuh boeren in Bolivia die ontbossing omzetten in boslandbouw. Boslandbouw werpt voor hen letterlijk vruchten af. De inheemse bomen zorgen voor schaduw, waardoor de kwaliteit van de koffie en cacao verbetert. Dat heeft een positief effect heeft op de marktwaarde van deze producten. Toch stappen de boeren in de regio nog niet massaal over op bosbouw. De hoge kosten vormen een flinke drempel. Geld uit het CO2-reductieproject van Trees for Life helpt hen deze stap wel te zetten.

Duurzame opslag van CO2

Op termijn wordt hout geoogst uit de bosplantages van de Boliviaanse boeren. Hiermee genereren zij extra inkomen. De oogst gebeurt op een duurzame manier, zodat op het land van de boeren een bos blijft staan. Deze werkwijze wordt ook wel farmer managed natural regeneration genoemd. Jonge uitlopers worden gesnoeid en vervolgens groeit een nieuwe boom terug. Het hout wordt opgekocht door een partner van het project die er meubels van laat maken die lokaal worden verkocht. Zo wordt CO2 duurzaam opgeslagen.

Economische waarde en een betere toekomst

Dit zorgt niet alleen voor economische waarde voor de lokale bevolking, ook wordt er geen nieuw bos gekapt. Dit draagt bij aan de inzet en motivatie van de boeren om de bossen langdurig te beschermen. Meer inkomsten betekent een betere toekomst voor de kinderen en de generaties na hen. Bovendien hebben zij geen reden meer om bossen te kappen.

Pakket reductiemaatregelen

SNB heeft met een pakket maatregelen de CO2-uitstoot gereduceerd. Zo wekt de slibverwerkingsinstallatie zelf groene stroom op, zijn de ovens aangepast en rijden vrachtwagens die zuiveringsslib aanvoeren inmiddels volledig op biobrandstof. Dat is echter nog niet voldoende, zegt SNB-directeur Silvester Bombeeck. “Tot we CO2 verder kunnen reduceren of afvangen, hebben we enkele jaren geleden voor een tijdelijke tussenoplossing gekozen: compenseren. Dat doen we door bomen te planten via Trees for All. Op die manier opereert SNB nu al een paar jaar net nagenoeg CO2-neutraal. Maar het streven blijft 100% reductie van de uitstoot, zonder compensatie”, aldus Bombeeck.